Passerbricka för lokaler

Passerbrickan fungerar som nyckel till SKH:s lokaler och även som betalmedel och identifierare vid utskrifter, kopiering och scanning.

Du får din passerbricka under Terminsstartsveckan HT 2023. Mer information om tid och plats för utlämning kommer i augusti.