Linnégatan 87

På Linnégatan 87 har den gemensamma förvaltningen, högskoleledningen och delar av forskningsmiljön sin hemvist.

På Linnégatan finns lokaler för SKH:s ledning, gemensamma förvaltning och forskningscentrum. Lokalerna används främst för olika projekt och utbildningsmoment inom grundutbildning och forskning, men även för  högskolegemensamma aktiviteter som sammanträden, möten och kurser.

Lokalerna är tillgänglighetsanpassade, där möjlighet att besöka hela huset finns genom anpassade entréer, skyltningar och hissar. Det finns toaletter för funktionshindrade på alla våningsplan och handikapparkering finns i nära anslutning till huvudentrén.

För specifik information om lokalerna på Linnégatan 87 kan du också kontakta receptionen på Linnégatan, via växeln: tel 08-49 400 000 eller reception@uniarts.se