Lokaler

Lokaler_Helle_1500x800.jpgCirkusstudenter i trapphuset på Linnégatan 87. Foto: Helle Zimmerman
 

Lokaler

Stockholms konstnärliga högskola (SKH) finns på fyra geografiska platser på Östermalm i Stockholm. Utförligare beskrivningar av lokalerna på Dans och Cirkushögskolan, Operahögskolan och Stockholms dramatiska högskola hittar du under respektive skolas egen flik eller på länkarna längst ner på denna sida. Information om Linnégatan 87 hittar du längre ner på den här sidan.
 

Allmänt om SKH:s lokaler

Samtliga hus innehåller anpassade lokaler för verksamheten, där förändringar sker kontinuerligt genom mindre anpassningar av såväl undervisningslokaler som administrativa utrymmen. Produktionslokaler i form av studior och teatrar anpassas för de olika kurser, moment, redovisningar, föreställningar och evenemang som äger rum i dem.

Säkerhet

I våra byggnader finns en stor mängd människor och utrustning. Alla verksamhetslokaler är skyddade genom olika passer- och låssystem. Om du är anställd eller student har du access till de lokaler som behövs för det du ska göra vid SKH.  Du får den behörigheten då du börjar vid SKH och den upphör då du avslutar din aktivitet hos oss. För gäster eller besökare hänvisas till de öppettider som finns samt den kontaktinformation som finns på SKH:s hemsida.

Konsten på SKH

På SKH finns en stor mängd konst som bidrar till att göra vår miljö attraktiv och intressant, i olika tekniker och format, allt från videokonst till skulptur och bildkonst. Viss konst ägs eller förvaltas av SKH, men merparten är placerad på SKH i samverkan med Statens Konstråd. Det finns i de flesta fall information om varje konstverk i anslutning till verket.

Kuddis_Foto_Jonas-Jörneberg_1100x620.jpgInteriör på Linnégatan 87. Foto: Jonas Jörneberg
 

Tillgänglighet

Alla lokaler som hör till SKH är anpassade för personer med funktionsnedsättningar. Du hittar specifik information på respektive lokal högskolas sida. SKH strävar efter att alla lokaler ska vara tillgängliga för alla som på något sätt önskar ta del av verksamheten. Har du särskilda behov som inte tillgodoses av befintliga åtgärder är du välkommen att kontakta chefen för FAS.  

Hyra av lokaler på SKH

Våra lokaler används i första hand för SKH:s egen verksamhet. Om det finns möjlighet efter att SKH:s behov är täckta hyr vi ut lokaler, mer information om kontakt finner du i anslutning till beskrivning av våra verksamhetslokaler under de lokala högskolornas flikar.

Miljö

Vi samverkar med våra hyresvärdar, Akademiska hus och Vasakronan, för att kontinuerligt förbättra miljöarbetet i våra lokaler. Elförbrukning, uppvärmning, källsortering och ett aktivt miljötänkande vid förändring och utveckling av våra byggnader är några sätt vi arbetar med att bidra till att lokalerna är så miljövänliga som möjligt.

Mötesrum_SKH_Improvisation-symposium_foto-XX_1100x620.jpg

Linnégatan 87

På Linnégatan finns lokaler för SKH:s ledning, gemensamma förvaltning och forskningscentrum.. Lokalerna används främst för olika projekt och utbildningsmoment inom grundutbildning och forskning, men även för  högskolegemensamma aktiviteter som sammanträden, möten och kurser.

Lokalerna är tillgänglighetsanpassade, där möjlighet att besöka hela huset finns genom anpassade entréer, skyltningar och hissar. Det finns toaletter för funktionshindrade på alla våningsplan och handikapparkering finns i nära anslutning till huvudentrén.

Kontakt

Om du har frågor om uthyrning av lokalerna på Linnégatan eller andra frågor kring SKH:s lokaler, kan du kontakta:
Werner Kleinert, chef för fastighets- och serviceavdelningen
tel 08 – 49 400 561eller werner.kleinert@uniarts.se

För specifik information om lokalerna på Linnégatan 87 kan du också kontakta receptionen på Linnégatan, via växeln:
tel 08 – 49 400 000 eller reception@uniarts.se

Våra lokaler på de tre skolorna

Här finns mer information om uthyrning och lokaler på de tre skolorna: