Trakasserier

Stockholms konstnärliga högskola ska vara en trygg plats för alla. Diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling får inte förekomma.

Tyvärr vet vi att det ändå händer att människor brister i respekt mot varandra. Därför är det viktigt att klargöra vilken hjälp det finns att få för dig som student om du skulle utsättas för någon form av ovälkommet beteende. I broschyrerna här intill kan du läsa vad som gäller, vad vi som högskola är skyldiga att göra och vad du själv kan göra.