Trakasserier

Stockholms konstnärliga högskola ska vara en trygg plats för alla som studerar och jobbar här. Diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling får helt enkelt inte förekomma.

SKH ser mycket allvarligt på alla former av diskriminering och kränkningar. Därför är det viktigt att klargöra vilken hjälp det finns att få för dig som student och anställd om du ändå skulle bli utsatt för någon form av ovälkommet beteende. I broschyren här intill kan du läsa om hur du som har blivit utsatt får stöd och hur vi som högskola arbetar med detta.