Studieinriktning drama, teater och scenkonst

Kurserna för din studieinriktning listas nedan. Längre ner på sidan kan du läsa närmare om kategoriseringen av kursen.

Hösttermin 2020

Ämnesspecifik del, 30 hp

Kurserna är framtagna för dig som ska jobba som pedagog i kulturskolan och har en bakgrund i drama, teater och scenkonst

Verksamhetsspecifik del 37,5 hp

Den här delen utgår från kulturskolans uppdrag som en plats för konstnärligt skapande och lärande för barn och unga oavsett förutsättningar.

Valbar del, 22,5 hp

Du kan välja fritt bland kursutbudet inom Kulturskoleklivet. Det finns möjlighet att läsa breddningsstudier inom andra ämnesområden eller ämnesövergripande kurser.

Vi rekommenderar dessa kurser för inriktningen drama, teater och scenkonst:

Läs mer om Kulturskoleklivet