Kulturskolepedagog (90 hp)

Kulturskoleklivet är regeringens utbildningssatsning på förbättrad kompetensförsörjning till Kulturskolan som ska bidra till att barn och unga får undervisning av hög kvalitet i olika uttryckssätt oavsett förutsättningar. För dig som redan är verksam i kulturskolan och för dig som är konstnär och vill undervisa som kulturskolepedagog.

Kulturskoleklivet bild 1100x620.jpg

Kulturskolan är Sveriges största barn- och ungdomskulturverksamhet med undervisning inom olika estetiska ämnesområden i de flesta kommuner. Utbildningssatsningen vänder sig till dig

  • som är verksam kulturskolepedagog och vill fortbilda dig
  • som är konstnär och vill undervisa som kulturskolepedagog

Om Kulturskoleklivet

Är du en verksam kulturskolepedagog och vill ha fortbildning?
Vi erbjuder kurser som vänder sig till dig som vill fördjupa dina didaktiska färdigheter och fortbilda dig i till exempel specialpedagogik, normkritik och om samverkan mellan konstuttryck.

Är du en konstnär som är nyfiken på att utvecklas inom pedagogiskt arbete?
Vi erbjuder en kompletterande utbildning som förbereder dig för att undervisa i ditt konstnärliga ämne till barn och unga.

Inriktningar

För dig som har en konstnärlig utbildningsbakgrund inom bild och media, drama och teater, dans eller cirkus har vi skräddarsydda paket med kurser motsvarande 90 högskolepoäng (hp).  

Tryck på din studieinriktning för att se vilka kurser som ingår och när de ges. Du söker till varje enskild kurs inför varje termin, det går alltså inte att söka till hela paketet om 90 hp.

Inriktning Bild och media
Inriktning Cirkus
Inriktning Dans
Inriktning Drama, teater och scenkonst
Inriktning Opera

Olika kurser inom Kulturskoleklivet kommer att ges varje termin enligt ett rullande schema. Den som vill studera på heltid kan välja kurser som motsvarar 30 hp per termin. Den som vill läsa i en lägre studietakt kan läsa en eller två kurser per termin. Alla kurser inom Kulturskoleklivet är sökbara som fristående kurser. När du är antagen får du individuell hjälp att planera din studiegång.

Redan verksam kulturskolepedagog?

Du som redan jobbar i kulturskolan kan läsa kurser som fördjupar eller specialiserar din kompetens. Vi erbjuder också ämnesövergripande kurser specialiserade mot kulturskolans nya uppdrag, som normkritik och specialpedagogik.

Aktuellt kursutbud och ansökningsinformation

Se utbudet av kurser inom Kulturskoleklivet vid Stockholms konstnärliga högskola här.

Se vilka kurser vid Stockholms universitet som fortfarande har öppet för ansökan här.

Om ansökan

Du måste söka till varje enskild kurs som du vill läsa. Tryck på kursnamnet för att komma till ansökningslänken på respektive kurssida. Eventuella förkunskapskrav listats på kurshemsidan.

Kurser som ges av Stockholm universitet (SU) söker du alltid till via antagning.se, därför behöver du skapa ett konto där för att kunna ansöka till en kurs.

Kurser som ges av Stockholms musikpedagogiska institut (SMI) söker du direkt hos hos SMI. Läs mer här.

Ansök om prövning av reell kompetens vid din ansökan om du inte uppfyller de formella behörighetskraven. Läs mer här.

Undrar du något?

Frågor om kurser som ges vid Stockholms konstnärliga högskola (SKH) skickas till studieinfo@uniarts.se
Frågor om kurser som ges vid Stockholms universitet (SU) skickas till Sofia Cedervall 
Frågor om kurser som ges vid Stockholms musikpedagogiska institut (SMI) skickas till: info@smi.se
 

Mer om Kulturskoleklivet och utbildningens innehåll

Här berättar vi mer