Studieinriktning dans

Kurserna för din studieinriktning listas nedan. Längre ner på sidan kan du läsa närmare om kategoriseringen av kursen.

Vårtermin 2020

Sommartermin 2020

 • Koreografi för barn och unga normkritiskt perspektiv - dans och cirkus, 7,5 hp (SKH)
 • Specialpedagogik inriktning kulturskolan, 7,5 hp (SKH) Erbjuds återkommande som sommarkurs.

Hösttermin 2020

 • Barns berättande, 7,5 hp (SKH)
 • Dans för barn och unga,1, 5 hp (SKH)
 • Fysisk teater, 7,5 hp (SU)
 • Konstarter i samverkan, 7,5 hp (SKH/SU/SMI)
 • Koreografi för barn, 5 hp (SKH)
 • Kulturskoledidaktik: ämnesdidaktisk fördjupning, 15 hp (SU)
 • Pedagogiskt ledarskap i konstnärliga processer, 7,5 hp (SKH)
 • Öppen verksamhet och alternativa praktiker i kulturskolan, 7,5 hp (SU)

Ämnesspecifik del, 30 hp

Kurserna är framtagna för dig som ska jobba som pedagog i kulturskolan och har en bakgrund i dans.

 • Dansdidaktik i streetdans, 15 hp (SKH)
 • Robotdans för barn och unga, 15 hp (SKH)
 • Kulturskoledidaktik – ämnesdidaktisk fördjupning, 15 hp (SU)

Verksamhetsspecifik del 37,5 hp

Den här delen utgår från kulturskolans uppdrag som en plats för konstnärligt skapande och lärande för barn och unga oavsett förutsättningar.

Valbar del, 22,5 hp

Du kan välja fritt bland kursutbudet inom Kulturskoleklivet. Det finns möjlighet att läsa breddningsstudier inom andra ämnesområden eller ämnesövergripande kurser.

Vi rekommenderar dessa kurser för inriktningen dans:

Läs mer om Kulturskoleklivet