Studieinriktning cirkus

Kurserna för din studieinriktning listas nedan. Längre ner på sidan kan du läsa närmare om kategoriseringen av kursen.

Vårterminen 2020

Sommartermin 2020

Hösttermin 2020

  • Dans för barn och unga,1, 5 hp (SKH)
  • Fysisk teater, 7,5 hp (SU)
  • Konstarter i samverkan, 7,5 hp (SKH/SU/SMI)
  • Koreografi för barn, 5 hp (SKH)
  • Kulturskoledidaktik: ämnesdidaktisk fördjupning, 15 hp (SU)
  • Öppen verksamhet och alternativ praktiker i kulturskolan, 7,5 hp (SU)

Ämnesspecifik del, 30 hp

Kurserna är framtagna för dig som ska jobba som pedagog i kulturskolan och har en bakgrund i cirkuskonsten.

Verksamhetsspecifik del 37,5 hp

Den här delen utgår från kulturskolans uppdrag som en plats för konstnärligt skapande och lärande för barn och unga oavsett förutsättningar.

Valbar del, 22,5 hp

Du kan välja fritt bland kursutbudet inom Kulturskoleklivet. Det finns möjlighet att läsa breddningsstudier inom andra ämnesområden eller ämnesövergripande kurser.

Vi rekommenderar dessa kurser för inriktningen cirkus:

Läs mer om Kulturskoleklivet