Studieinriktning Bild och Media

Kurserna för din studieinriktning listas nedan. Längre ner på sidan kan du läsa närmare om kategoriseringen av kursen.

Vårtermin 2020

 • Dramaturgi – från text till utforskande processer med barn och unga, 7,5 hp (SU)
 • Film och skapande i kulturskolan, 7,5 hp (SU)
 • Kulturskoledidaktik: Grupp och individ, 15 hp (SU)

Sommartermin 2020

 • Specialpedagogik med inriktning mot kulturskolan, 7,5 hp (SKH) Erbjuds återkommande som sommarkurs.

Hösttermin 2020

 • Animation, 7,5 hp (SKH)
 • Barns berättande, 7,5 hp (SKH)
 • Fysisk teater, 7,5 hp (SU)
 • Konstarter i samverkan, 7,5 hp (SKH/SU/SMI)
 • Kulturskoledidaktik: ämnesdidaktisk fördjupning, 15 hp (SU)
 • Öppen verksamhet och alternativ praktiker i kulturskolan, 7,5 hp (SU)

Ämnesspecifik del, 30 hp

Kurserna är framtagna för dig som ska jobba som pedagog i kulturskolan och har en bakgrund i bild eller media.

Verksamhetsspecifik del 37,5 hp

Den här delen utgår från kulturskolans uppdrag som en plats för konstnärligt skapande och lärande för barn och unga oavsett förutsättningar.

Valbar del, 22,5 hp

Du kan välja fritt bland kursutbudet inom Kulturskoleklivet. Det finns möjlighet att läsa breddningsstudier inom andra ämnesområden eller ämnesövergripande kurser.

Vi rekommenderar dessa kurser för inriktningen bild och media:

 • Kulturskolan, normkritik och samhällets utmaningar, 7,5 hp (SU)
 • Dramaturgi – från text till utforskande processer med barn och unga, 7,5 hp (SU)
 • Film och skapande i kulturskolan, 7,5 hp (SU)
 • Fysisk teater, 7,5 hp (SU)
 • Konstarter i samverkan, 7,5 hp (SKH/SU/SMI)
 • Regi och scenisk gestaltning med barn och unga i kulturskolan, 7,5 hp (SU)
 • Öppen verksamhet och alternativa praktiker i kulturskolan, 7,5 hp (SU)

Läs mer om Kulturskoleklivet