Kulturskoleklivet - Kulturskolepedagog (90 hp)

Kulturskoleklivet är regeringens utbildningssatsning på förbättrad kompetensförsörjning till Kulturskolan som ska bidra till att barn och unga får undervisning av hög kvalitet i olika uttryckssätt oavsett förutsättningar. För dig som redan är verksam i kulturskolan och för dig som är konstnär och vill undervisa som kulturskolepedagog.

Kulturskoleklivet bild 1100x620.jpg

Kulturskolan är Sveriges största barn- och ungdomskulturverksamhet med undervisning inom olika estetiska ämnesområden i de flesta kommuner. Utbildningssatsningen vänder sig till dig

 • som är verksam kulturskolepedagog och vill fortbilda dig
 • som är konstnär och vill undervisa som kulturskolepedagog

Om Kulturskoleklivet

Är du en verksam kulturskolepedagog och vill ha fortbildning?
Vi erbjuder kurser som vänder sig till dig som vill fördjupa dina didaktiska färdigheter och fortbilda dig i till exempel specialpedagogik, normkritik och om samverkan mellan konstuttryck.

Är du en konstnär som är nyfiken på att utvecklas inom pedagogiskt arbete?
Vi erbjuder en kompletterande utbildning som förbereder dig för att undervisa i ditt konstnärliga ämne till barn och unga.

Inriktningar

För dig som har en konstnärlig utbildningsbakgrund inom bild & media, dans, drama & teater, eller cirkus har vi skräddarsydda paket med kurser motsvarande 90 högskolepoäng (hp). 

Tryck på din studieinriktning för att se vilka kurser som ingår och när de ges. Du söker till varje enskild kurs inför varje termin, det går alltså inte att söka till hela paketet om 90 hp.

Inriktning Bild & media
Inriktning Dans
Inriktning Drama. teater och scenkonst
Inriktning Cirkus
Inriktning Opera

Olika kurser inom Kulturskoleklivet kommer att ges varje termin enligt ett rullande schema. Den som vill studera på heltid kan välja kurser som motsvarar 30 hp per termin. Den som vill läsa i en lägre studietakt kan läsa en eller två kurser per termin. Alla kurser inom Kulturskoleklivet är sökbara som fristående kurser. När du är antagen får du individuell hjälp att planera din studiegång.

Redan verksam kulturskolepedagog?

Du som redan jobbar i kulturskolan kan läsa kurser som fördjupar eller specialiserar din kompetens. Vi erbjuder också ämnesövergripande kurser specialiserade mot kulturskolans nya uppdrag, som normkritik och specialpedagogik.

Kursutbud 2020 och ansökningsinformation

Du kan fortfarande ansöka till några kurser inför vårterminen 2020.

Se utbudet av kurser inom Kulturskoleklivet öppna för sen ansökan vid Stockholms konstnärliga högskola här.

Se vilka kurser vid Stockholms universitet som fortfarande har öppet för ansökan här.

Om ansökan

Du måste söka till varje enskild kurs som du vill läsa. Tryck på kursnamnet för att komma till ansökningslänken på respektive kurssida. Eventuella förkunskapskrav listats på kurshemsidan.

Kurser som ges av Stockholm universitet söker du alltid till via antagning.se, därför behöver du skapa ett konto där för att kunna ansöka till en kurs.

Ansök om prövning av reell kompetens vid din ansökan om du inte uppfyller de formella behörighetskraven. Läs mer här.

Kurser som ges inom Kulturskolelivet 2020

Kurser som ges av Stockholms konstnärliga högskola:

 • Dans för barn och unga - didaktik 2, 7,5 hp
 • Specialpedagogik med inriktning kulturskolan, 7,5 hp, 10 veckor studier på halvtid.
  (ansökningsperiod 1 februari-15 mars 2020)
 • Pedagogiskt ledarskap i konstnärliga processer, 7,5 hp (ansökningsperiod 1 februari-15 mars 2020)
 • Dans och cirkus - Koreografi för barn och unga (ansökningsperiod 1 februari-15 mars 2020)
 • Barns berättande, 7,5 hp (ansökningsperid 1 mars-15 april 2020)
 • Dans för barn och unga, 1, 7,5 hp (ansökningsperiod 1 mars-15 april 2020)
 • Koreografi för barn, 7,5 hp (ansökningsperiod 1 mars-15 april 2020)
 • Operabygge för barn och unga, 15 hp (ansökningsperiod 1 mars-15 april 2020)
 • Robotdans för barn och unga, 15 hp (ansökningsperiod 1 mars-15 april 2020)
 • Scenkonstdidaktik med fokus på barn och ungas eget skapande, 15 hp (ansökningsperiod 1 mars-15 april)

Kurser som ges av Stockholms universitet:

Se utbudet av kurser inom Kulturskoleklivet öppna för sen ansökan vid Stockholms konstnärliga högskola här.

Se vilka kurser vid Stockholms universitet som fortfarande har öppet för ansökan här.
 

Undrar du något?

Kontakta gärna våra studievägledare och studieadministration så hjälper vi dig.

Studievägledning Stockholms konstnärliga högskola
studieinfo@uniarts.se

Studievägledning Stockholms universitet
studievagledning@hsd.su.se

Mer om Kulturskoleklivet och utbildningens innehåll

Här berättar vi mer