Internationella utbyten

SKH erbjuder studenter möjlighet att delta i internationella utbyten mellan lärosäten i olika länder. Detta sker via det EU-finansierade utbytesprogrammet Erasmus+.

Utbildning och forskning vid Stockholms konstnärliga högskola präglas i hög grad av högskolans internationella samarbeten. Genom en levande dialog med omvärlden och nära samarbete med högskolor runt om i världen stärker vi kvaliteten på vår verksamhet och ger studenter och personal möjlighet att utvecklas.

En viktig del av detta är möjligheterna till internationella utbyten mellan lärosäten i olika länder. SKH deltar i det EU-finansierade utbytesprogrammet Erasmus+. Genom programmet sker utbyten via samarbetsavtal mellan SKH och andra lärosäten, vilket medför att du som student inte betalar någon studieavgift. Som utbytesstudent inom Erasmus+ erhåller du även ett stipendium.

Utbytesstudier och praktik inom Erasmus+

Med Erasmus+ mobilitet högre utbildning kan studenter studera och praktisera i ett annat europeiskt land. Syftet med programmet är att höja kompetensen och kvaliteten i utbildningen samt att stärka studenters färdigheter och konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Programstudenter vid SKH har möjlighet att genomföra utbyten eller en praktikperiod inom Erasmus+. SKH tar även emot studenter från andra europeiska lärosäten som genomför utbytesstudier hos oss.

Utbytesstudier och praktik som student vid SKH

Som student på SKH har du möjlighet att, som en del av din utbildning, resa på en utbytestermin eller delta i en blandad mobilitet vid något av våra partnerlärosäten eller genomföra en praktikperiod i något av de länder som deltar i Erasmusprogrammet. Vilken termin som passar bäst att söka utbyte eller praktik varierar mellan olika program.

För att kunna delta i Erasmus+ utbytesstudier och erhålla ett stipendium krävs att du:

 • Är registrerad och aktiv student vid SKH med avsikt att ta en examen.
 • Har för avsikt att studera på heltid.
 • Är borta i minst två månader (60 dagar) och maximalt ett år (360 dagar) per utbildningsnivå.
 • Upprättar en studieplan, ett så kallat Learning Agreement for Studies.
 • Får utbytesstudierna tillgodoräknade vid SKH.
 • Besvarar en elektronisk enkät efter avslutat utbyte.
 • Inte samtidigt tar emot fler stipendier för samma aktivitet från EU eller Universitets- och högskolerådet, UHR.

För att kunna delta i Erasmus+ blandad mobilitet och erhålla ett stipendium krävs därtill att: 

 • Du genomför en fysisk mobilitet som pågår i 5-30 dagar och som ska kombineras med en virtuell komponent som sker antingen före, under eller efter den fysiska mobiliteten.
 • Den virtuella delen måste även den vara en organiserad komponent med ett tydligt lärandemål och resultat.
 • Den virtuella delens längd är flexibel, men hela mobiliteten måste motsvara minst 3 ECTS.
 • Du stipendieras endast för den fysiska delen av mobiliteten. 

För att kunna delta i Erasmus+ praktik och erhålla ett stipendium krävs att du:

 • Är registrerad och aktiv student vid SKH med avsikt att ta en examen.
 • Har för avsikt att studera på heltid.
 • Är borta i minst två månader (60 dagar) och maximalt ett år (360 dagar) per utbildningsnivå.
 • Har ordnat en praktikplats med relevans för din utbildning. 
 • Upprättar en praktikplan, ett så kallat Learning Agreement for Traineeship.
 • Får din praktik tillgodoräknad som högskolepoäng eller som omnämnt i Diploma Supplement.

Det finns tre olika former av praktik inom Erasmus+: 

 • Poänggivande praktik: Du genomför en praktikperiod inom ramen för ditt studieprogram och får praktiken tillgodoräknad som högskolepoäng. 
 • Icke poänggivande praktik: Du genomför en praktikperiod utanför ordinarie studieperioder, t.ex. under sommaren, och får praktiken erkänd som omnämnande i Diploma Supplement
 • Praktik som så kallad "Recent graduate": Du genomför en praktikperiod inom 12 månader efter avslutade studier, men innan du ansökt om ditt examensbevis. Obs! att du ska ansöka om praktik senast under din sista termin som student, då du fortfarande är registrerad vid SKH. 

Mer information om programmet samt hur du går tillväga för att ansöka hittar du här på intranätet. Du är också välkommen med dina frågor till: exchanges@uniarts.se.

Att komma till SKH som utbytesstudent

SKH välkomnar internationella studenter från våra partnerlärosäten att ansöka om en utbytesperiod hos oss. Inresande studenter har möjlighet att söka till de platser som institutionerna utlyser.

I Sverige är den akademiska kalendern uppdelad i två terminer:

 • Hösttermin: Månadsskiftet augusti/september–mitten av januari
 • Vårtermin: Mitten av januari–början av juni

Platser utlyses i regel för hel termin motsvarande 30 högskolepoäng/30 ECTS.

Utlysning sker två gånger per läsår:

 • 15 mars–15 april (för sökande till platser nästföljande läsår)
 • 15 oktober–15 november (för sökande till platser nästföljande termin)

Utlysningarna publiceras på vår utbildningssida för utbytesplatser. Du ansöker via online-portalen Easy. Mer information om hur du skickar in din ansökan finns i Easys användarhandbok för studenter.

Observera att SKH endast accepterar ansökningar som skickas via Easy under ansökningsperioden. Vi kommer inte att överväga några ansökningar från studenter som skickas via e-post eller vanlig post.

För information om hur man väljs som utbytesstudent inom Erasmus +, vänligen kontakta internationell koordinator vid ditt hemuniversitet. Ansökningar skickas in via ansökningsportalen Easy. Följande dokument kommer att efterfrågas:

 • Motiveringsbrev
 • CV
 • Resultatintyg
 • Intyg att du är registrerad student vid ett lärosäte
 • Nominering från ditt lärosäte
 • Beroende på vilket program eller kurs du ansöker till: video, ljudfil, portfolio eller annan form av arbetsprov som efterfrågas

Frågor och nomineringar kan skickas till: exchanges@uniarts.se.

Praktikaliteter 

Visum och uppehållstillstånd

För medborgare i land utanför EU/EES som planera att studera i Sverige längre än tre månader krävs uppehållstillstånd för studier. Du behöver ansöka om och beviljas uppehållstillstånd innan avresa till Sverige.

För mer information om uppehållstillstånd och ansökningsprocess, se Migrationsverkets hemsida.

Försäkring

Som inresande utbytesstudent är du försäkrad via Kammarkollegiets försäkring Student IN. Läs mer om försäkringen hos Kammarkollegiet.

Inresande studenter från land inom EU/EES ska ta med sig sitt European Health Insurance Card (EHIC). Kortet berättigar dig till sjukvård för samma kostnader som svenska medborgare.

Boende

SKH har tre rum för uthyrning till inresande utbytesstudenter i området Lappkärrsberget. Rummen är möblerade med egen dusch och WC, samt delat kök och vardagsrum. Blir du antagen som utbytesstudent kommer du att kunna anmäla intresse för något av rummen. Om det finns fler intresserade än antal rum så fördelas rummen via lottning.

Utöver rummen har SKH begränsad möjlighet att bistå utbytesstudenter med boende. Vi ber dig därför att börja leta efter boende så snart som möjligt om du blir antagen. Tips och vägledning hittar du på vår hemsida HÄR.

Betygsskala

Vid SKH används följande betygsskala:

VG - Väl godkänd 
G - Godkänd 
U - Underkänd 

Vid vissa kurser används endast Godkänd (G) och Underkänd (U). Som utbytesstudent har du rätt att även få dina betyg uttryckta i ECTS-skalan.

Vid avslutade studier utfärdas ett resultatintyg som dokumenterar erhållna poäng och betyg.

Användbara länkar

Utbytesstudier på egen hand

Om du som student vill studera vid ett lärosäte som inte deltar i något utbytesprogram eller som SKH inte har ett utbytesavtal med, så kan du välja att söka dig dit på egen hand som så kallad "freemover".

Som freemover kan du själv välja var du vill studera. Du måste dock vara beredd på att själv ansvara för alla förberedelser, inklusive kontakt med det utländska lärosätet, samt betala eventuella studieavgifter själv.

Studenter som reser som freemover ska ansöka om studieuppehåll för perioden hen studerar vid det utländska lärosätet. Eventuella tillgodoräknanden ansöks om i efterhand.

För dig som är internationell student och önskar studera vid SKH utan att delta i ett utbytesprogram ansöker du via den reguljära antagningen