Internationella utbyten

SKH erbjuder studenter möjlighet att delta i internationella utbyten mellan lärosäten i olika länder. Detta sker via det EU-finansierade utbytesprogrammet Erasmus+.

Utbildning och forskning vid Stockholms konstnärliga högskola präglas i hög grad av högskolans internationella samarbeten. Genom en levande dialog med omvärlden och nära samarbete med högskolor runt om i världen stärker vi kvaliteten på vår verksamhet och ger studenter och personal möjlighet att utvecklas.

En viktig del av detta är möjligheterna till internationella utbyten mellan lärosäten i olika länder. SKH deltar i det EU-finansierade utbytesprogrammet Erasmus+. Genom programmet sker utbyten via samarbetsavtal mellan SKH och andra lärosäten, vilket medför att du som student inte betalar någon studieavgift. Som utbytesstudent inom Erasmus+ erhåller du även ett stipendium.

Utbytesstudier inom Erasmus+

Med Erasmus+ mobilitet högre utbildning kan studenter studera i ett annat europeiskt land. Syftet med programmet är att höja kompetensen och kvaliteten i utbildningen samt att stärka studenters färdigheter och konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Programstudenter vid SKH har möjlighet att genomföra utbyten inom Erasmus+. SKH tar även emot studenter från andra europeiska lärosäten som genomför utbytesstudier hos oss.

Utbytesstudier som student vid SKH

Som student på SKH har du möjlighet att, som en del av din utbildning, resa på en utbytestermin till något av våra partnerlärosäten. Vilken termin som passar bäst att söka utbyte för varierar mellan olika program.

För att kunna delta i Erasmus+ och erhålla ett stipendium krävs att du:

 • Är registrerad och aktiv student vid SKH med avsikt att ta en examen.
 • Har för avsikt att studera på heltid.
 • Är borta i minst två månader (60 dagar) och maximalt ett år (360 dagar) per utbildningsnivå.
 • Upprättar en studieplan, ett så kallat Learning Agreement.
 • Får utbytesstudierna tillgodoräknade vid SKH.
 • Besvarar en elektronisk enkät efter avslutat utbyte.
 • Inte samtidigt tar emot fler stipendier för samma aktivitet från EU eller Universitets- och högskolerådet, UHR.

Mer information om programmet samt hur du går tillväga för att ansöka hittar du här på intranätet. Du är också välkommen med dina frågor till: exchanges@uniarts.se.

Att komma till SKH som utbytesstudent

SKH välkomnar internationella studenter från våra partnerlärosäten att ansöka om en utbytesperiod hos oss. Inresande studenter har möjlighet att söka till de platser som institutionerna utlyser.

Utlysning sker två gånger per läsår:

 • 15 mars–15 april (för sökande till platser nästföljande läsår)
 • 15 oktober–15 november (för sökande till platser nästföljande termin)

Utlysningarna publiceras på vår utbildningssida för utbytesplatser. Du ansöker via online-portalen Easy. Mer information om hur du skickar in din ansökan finns i Easys användarhandbok för studenter.

Observera att SKH endast accepterar ansökningar som skickas via Easy under ansökningsperioden. Vi kommer inte att överväga några ansökningar från studenter som skickas via e-post eller vanlig post.

För information om hur man väljs som utbytesstudent inom Erasmus +, vänligen kontakta internationell koordinator vid ditt hemuniversitet. Ansökningar skickas in via ansökningsportalen Easy. Följande dokument kommer att efterfrågas:

 • Motiveringsbrev
 • CV
 • Resultatintyg
 • Intyg att du är registrerad student vid ett lärosäte
 • Nominering från ditt lärosäte
 • Beroende på vilket program eller kurs du ansöker till: video, ljudfil, portfolio eller annan form av arbetsprov som efterfrågas

Frågor och nomineringar kan skickas till: exchanges@uniarts.se.

Utbytesstudier på egen hand

Om du som student vill studera vid ett lärosäte som inte deltar i något utbytesprogram eller som SKH inte har ett utbytesavtal med, så kan du välja att söka dig dit på egen hand som så kallad "freemover".

Som freemover kan du själv välja var du vill studera. Du måste dock vara beredd på att själv ansvara för alla förberedelser, inklusive kontakt med det utländska lärosätet, samt betala eventuella studieavgifter själv.

Studenter som reser som freemover ska ansöka om studieuppehåll för perioden hen studerar vid det utländska lärosätet. Eventuella tillgodoräknanden ansöks om i efterhand.