Antagningsprov

Genom ett antagningsprov i flera steg, gör en antagningsgrupp ett urval bland er som söker. I urvalet tas hänsyn till utbildningens höga krav på vokal och gestaltande förmåga. Studierna förutsätter stora musikteoretiska kunskaper och grundläggande kunskaper i italiensk och tysk diktion.

SÅ HÄR GÅR PROVEN TILL

Antagningsproven genomförs i tre provomgångar. Vid den första provomgången bedöms den sökande via inspelat material (ljudfil och video) som laddats upp med ansökan i MyNetwork medan provomgång 2 och 3 genomförs på Operahögskolan.

Kandidat- och masterutbildningens prov sker parallellt men i skilda grupper.

 

Sångproven omfattar verk efter eget val. Repertoaren bör vara från olika stilområden och tidsepoker.

Sammanlagt ska den sökande ha förberett tio olika stycken enligt följande:

• Nio arior ur musikdramatiska verk.

• En sång eller romans.

Ett stycke ska kunna framföras på ditt modersmål, övriga på originalspråk.

 

PROVOMGÅNG 1

Detta första sångprov bedöms utifrån ljudfilen och videon som du har laddat upp i din ansökan.  Antagningsgruppen beslutar vilka som går vidare till nästa provomgång.

Du får besked om du gått vidare eller ej senast i vecka 4. Besked och ev. Kallelse skickas via MyNetwork.

 

PROVOMGÅNG 2

måndag 13 februari 2017

Dessa prov äger rum på Operahögskolan som ställer pianist till förfogande.

  • Sångprov. Du framför en aria efter eget val.
  • Musikteoretiskt prov, del 1: Ett skriftligt prov som innehåller dels ett kortare gehörsprov (notering), dels ett prov i musiklära.

Efter dessa prov beslutar juryn om vilka som går vidare till provomgång 3. 

Kallelse skickas via MyNetwork till dem som gått vidare.

 

PROVOMGÅNG 3

tisdag 14 och onsdag 15 februari 2017

Dessa prov äger rum på Operahögskolan som ställer pianist till förfogande.

  • Musikaliskt gestaltningsprov, 15 minuter individuellt prov inför antagningsgruppen.

Du kommer att arbeta musikaliskt med en aria från din repertoarlista med en instuderingslärare från Operahögskolan. Vilken aria juryn väljer får du veta när du får kallelse till provomgång 3, efter antagningsgruppens sammanträde måndag kväll.

  • Sceniskt gestaltningsprov, 15 minuter individuellt prov inför antagningsgruppen.

Vi arbetar sceniskt med en aria ur din repertoarlista där du inför antagningsgruppen ska kunna ta regi, använda scenisk fantasi, visa social förmåga, använda kroppsspråk och personlig uttrycksförmåga.

  • Intervju, 10 minuter.
  • Musikteoretiskt prov, del 2. Ett praktiskt prov som innebär att du på egen hand, under 15 minuter och med tillgång till instrument, studerar in en kort sång.

 

torsdag 16 februari 2017

  • Sångprov. En aria som du väljer själv framförs. Dessutom kan juryn begära flera verk ur din repertoarlista.

 

PIANIST

Pianist från Operahögskolan står till ditt förfogande från och med provomgång 2.

BESKED OM ANTAGNING

Besked om vilka som antagits till utbildningen lämnas senast under vecka 9 via MyNetwork.