Antagningsprov

Genom ett antagningsprov i flera steg gör en antagningsgrupp ett urval bland er som söker. I det första urvalet tas hänsyn till utbildningens krav på den sökandes musikaliska och vokala förmåga. Avgörande för den slutgiltiga antagningen är att du bedöms ha vokala, musikaliska och sceniska förutsättningar att kunna tillgodogöra dig utbildningen.

SÅ HÄR GÅR PROVEN TILL

Genom ett antagningsprov i flera steg gör en antagningsgrupp ett urval bland er som söker. I det första urvalet tas hänsyn till utbildningens krav på den sökandes musikaliska och vokala förmåga. Avgörande för den slutgiltiga antagningen är att du bedöms ha vokala, musikaliska och sceniska förutsättningar att kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Antagningsproven genomförs i fyra provomgångar. Vid den första provomgången bedöms den sökande via inspelat material – medan provomgång 2, 3 och 4 genomförs på Institutionen för opera under vecka 12.

Vid dessa prov kommer en pianist från högskolan att ackompanjera dig.

Sångproven omfattar verk efter eget val. Repertoaren bör vara från olika stilområden och tidsepoker.

Sammanlagt ska du som söker ha förberett sex olika stycken enligt följande:

  • Sex arior ur musikdramatiska verk.
  • En sång eller romans.

Ett stycke ska kunna framföras på ditt modersmål, övriga på originalspråk.

URVALSPROV 1

Det första sångprovet bedöms utifrån den ljudfil och den video som du har laddat upp i vårt ansökningssystem Varbi. Du ska ladda upp ett komprimerat filmklipp (mov, mp4, avi) och en icke komprimerad ljudfil (Wav, Aiff), på vardera max 10 minuter (max 150 Mb). Du ska framföra två arior från din repertoarlista, samma arior i båda filerna. Musiken bör vara inspelad på ett sådant sätt att din röst framträder på ett tydligt sätt, till exempel inte i en överakustisk lokal med mikrofonen på långt avstånd eller i en scenisk föreställning där du rör dig på långt håll från mikrofonen.

Antagningsgruppen beslutar om vilka som går vidare till provomgång 2.

Senast i vecka 9 får du besked om du gått vidare eller ej. Besked och eventuell kallelse skickas via Varbi.

URVALSPROV 2

Måndag 22 mars 2021

Detta prov äger rum på Institutionen för opera, Teknikringen 35 i Stockholm.

En pianist från högskolan ackompanjerar dig vid provet.

  • Sångprov. Du framför en aria efter eget val och antagningsgruppen kan även be att få höra ytterligare en aria. (Ta med noter till pianist).

Efter antagningsgruppens sammanträde får du besked om du gått vidare eller ej. Besked och eventuell kallelse med schema för kommande dagar skickas via Varbi.

URVALSPROV 3

Tisdag och onsdag 23 – 24 mars 2021   

Dessa prov äger också rum på Institutionen för opera.

  • Musikaliskt gestaltningsprov, 15 minuter individuellt prov inför antagningsgrupp.

Du kommer att arbeta musikaliskt med en aria från din repertoarlista med en av våra instuderingslärare

  • Sceniskt gestaltningsprov, 15 minuter individuellt prov inför antagningsgrupp.

Vi arbetar sceniskt med en aria ur din repertoarlista där du inför antagningsgruppen ska kunna ta regi, använda scenisk fantasi, visa social förmåga, använda kroppsspråk och personlig uttrycksförmåga.

Vilka arior antagningsgruppen väljer till ovanstående prov får du veta när du får kallelse till provomgång 3.

  • Intervju, c:a  15 minuter.

I intervjun ställer vi frågor kring det projekt som du formulerat i din ansökan. Du får en möjlighet att förtydliga dina tankar om projektet och dess syfte. Vi vill veta mer om varför du valt ditt specifika projekt, dina frågeställningar och hur du tror att projektet kan utveckla ditt konstnärskap.

 

URVALSPROV 4

Torsdag 25 mars 2021

  • Sångprov. En aria som du väljer själv framförs. Dessutom kan antagningsgruppen begära flera verk ur din repertoarlista. (Ta med noter till pianist).

PIANIST

Pianist från Institutionen för opera står till ditt förfogande från och med urvalsprov 2. Ta med noter till pianisten vid de olika sångproven.

BESKED OM ANTAGNING

Besked om vilka som antagits eller reservplacerats till utbildningen lämnas via Varbi.

Beskedet kan komma att dröja några veckor.

Har du frågor om antagningsproven, hör gärna av dig till studieinfo@uniarts.se och skriv Opera i Ämnesraden.