Prov i gehör och musiklära

Inom det andra urvalsprovet ska du som söker till kandidatprogrammet i opera med inriktning sång göra ett musikteoretiskt prov. På denna sida hittar du ett exempel på hur det musikteoretiska provet kan vara utformat. Underlaget består av en blankett att fylla i och ljudfiler som hör till respektive moment i den första delen av blanketten. Den andra delen av provet består av teoretiska uppgifter i musik- och formlära. I provet kan du överst till höger på varje uppgift se hur många gånger du får höra exemplet. För att förbereda dig riktigt väl rekommenderar vi att du gör liknande övningar på egen hand, innan du gör övningsprovet och också se till att du har de kunskaper i musik- och formlära som vi efterfrågar i informationstexten för att du ska göra bra ifrån dig på provet.

Uppgift 1: Ackord

Du får höra fem ackord, vart och ett två gånger efter varandra, och ska avgöra vilken typ av ackord det är. Ackorden ligger inte alltid med grundtonen i basen, men du behöver bara ange vilken, av de sex olika typer du har att välja mellan (durtreklang, molltreklang, durackord med liten septima, mollackord med liten septima, durackord med stor septima samt förminskat septimackord, d.v.s. dimackord), det är.

Öppna ljudfilen uppgift Ackord.

Uppgift 2: Ackordtoner

Du får höra fem ackord, vart och ett två gånger efter varandra. Före ackordet får du höra den ton som ligger överst i ackordet och din uppgift är att bestämma tonens funktion i ackordet – etta (grundton), trea (ters), femma (kvint) eller sjua (septima).

Öppna ljudfilen för ackordtoner

Uppgift 3: Melodiska avvikelser

Du får höra tre korta musikcitat där du i vart och ett ska markera två ställen där den noterade melodin avviker från det du hör. Du får höra varje exempel tre gånger efter varandra med allt längre tid emellan.

Öppna ljudfil 1 för musikcitat melodiska avvikelser

Öppna ljudfil 2 för musikcitat melodiska avvikelser

Öppna ljudfil 3 för musikcitat melodiska avvikelser

Uppgift 4: Rytm

Först handlar det om rytmiska avvikelser. Du får höra två korta musikcitat där du i vart och ett ska markera två ställen där den noterade rytmen avviker från det du hör. Ett tredje rytmexempel handlar om att avgöra vilken av tre noterade rytmer motsvarar det du hör. Du får höra varje exempel tre gånger efter varandra med allt längre tid emellan.

Öppna ljudfil 1 för rytmiska avvikelser

Öppna ljudfil 2 för rytmiska avvikelser

Öppna ljudfil 3 för rytmiska avvikelser

Uppgift 5: Harmoniska avvikelser

Du får höra två korta musikcitat där du i vart och ett ska markera två ställen där de noterade ackorden (i form av ackordbeteckningar) avviker från det du hör. Du får höra varje exempel tre gånger efter varandra med allt längre tid emellan.

Öppna ljudfil 1 för harmoniska avvikelser

Öppna ljudfil 2 för harmoniska avvikelser

Musiklära och analys

Du ska kunna

  • beteckna noterade ackord (med ackordbeteckningar)
  • beteckna noterade intervall
  • känna till tonarters fasta förtecken
  • läsa ut taktarter
  • komplettera ofullständiga takter med rätt pauser
  • markera pulsslag i en notbild
  • förklara vanliga termer och begrepp som kan förekomma i en notbild
  • beskriva formen på en kort sång
  • ”översätta” det harmoniska förloppet i ovanstående sång till ackordbeteckningar, funktionsanalys eller stegbeteckningar

Om du vill göra provet under liknande former som vid antagningarna ska du ge dig själv högst 50 minuter att jobba på. Ögna snabbt igenom provet, gör sedan de klingande exemplen (1 – 5) som tar c:a 15 minuter och arbeta sedan vidare i eget tempo med musikläran och, om du behöver, komplettera eller rätta exempel 1-5.

Du kan se de rätta svaren här.

Förutom ett prov med frågor som motsvarar de som presenterats ovan kommer du att genomgå ett gehörsprov som innehåller ett praktiskt moment där du på egen hand under 15 minuter och med tillgång till instrument ska lära in en kort sång.