Så här går proven till

Genom ett antagningsprov i flera steg gör en antagningsgrupp ett urval bland er som söker. I det första urvalet tas hänsyn till utbildningens krav på den sökandes musikaliska och vokala förmåga. Avgörande för den slutgiltiga antagningen är att du bedöms ha vokala, musikaliska och sceniska förutsättningar att kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Antagningsproven genomförs i tre provomgångar. Vid den första provomgången bedöms den sökande via inspelat material – medan provomgång 2 och 3 genomförs på Operahögskolan.

Sångproven omfattar verk efter eget val. Repertoaren bör vara från olika stilområden och tidsepoker.

Sammanlagt ska den sökande ha förberett sex olika stycken enligt följande:

 • Fem arior ur musikdramatiska verk.
 • En sång eller romans.

Ett stycke ska kunna framföras på ditt modersmål, övriga på originalspråk.

PROVOMGÅNG 1

Det första sångprovet bedöms utifrån den ljudfil och den video som du har laddat upp i vårt ansökningssystem Varbi. Antagningsgruppen beslutar om vilka som går vidare till provomgång 2.

Senast i vecka 5. får du besked om du gått vidare eller ej. Besked och ev. kallelse skickas via Varbi.

PROVOMGÅNG 2

Måndag 11 februari 2019

Dessa prov äger rum på Operahögskolan, Teknikringen 35, som ställer pianist till förfogande.

 • Sångprov. Du framför en aria efter eget val. (Ta med noter till pianist).
 • Musikteoretiskt prov, del 1: Ett skriftligt prov som innehåller dels ett kortare gehörsprov (notering), dels ett prov i musiklära.

Vi har tagit fram ett exempel på hur det musikteoretiska provet kan gå till. Här nedan beskrivs det mer övergripande:

Gehör

 • Känna igen olika typer av ackord (dur- och molltreklanger, dur- och mollseptimackord, durackord med liten septima, s.k. majackord, förminskade septimackord, så kallade dimackord).
 • Lyssna ut toners funktion (grundton, ters, kvint eller septima) i ackord.
 • Upptäcka avvikelser i en notbild (”felspelning”).
 • Rytm – ange rätt alternativ, välj en av tre givna .

Musiklära

 • Förklara vanliga tempobeteckningar.
 • Förklara vanliga termer och fenomen.
 • Läsa ut:
  • ackord
  • intervall
  • tonartsbeteckningar
  • taktarter
 • Markera pulsslag i rytmer.
 • Komplettera ofullständiga rytmer med pauser.
 • Reducera ett enkelt, kortare, harmoniskt förlopp – beskriv skeendet med ackordbeteckningar eller funktionsanalys.

Formlära

 • Beskriva form i en given notbild.

Efter dessa prov beslutar juryn om vilka som går vidare till provomgång 3. 

Kallelse skickas via Varbi till dem som gått vidare.

PROVOMGÅNG 3

Tisdag 12 och onsdag 13 februari 2019

Dessa prov äger rum på Operahögskolan som ställer pianist till förfogande.

 • Musikaliskt gestaltningsprov, 15 minuter individuellt prov inför antagningsgrupp.

Du kommer att arbeta musikaliskt med en aria från din repertoarlista med en instuderingslärare från Operahögskolan. Vilken aria antagningsgruppen väljer får du veta när du får kallelse till provomgång 3, efter antagningsgruppens sammanträde måndag kväll.

 • Sceniskt gestaltningsprov, 15 minuter individuellt prov inför antagningsgrupp.

Vi arbetar sceniskt med en aria ur din repertoarlista där du inför antagningsgruppen ska kunna ta regi, använda scenisk fantasi, visa social förmåga, använda kroppsspråk och personlig uttrycksförmåga.

 • Intervju,c:a  10 minuter.
 • Musikteoretiskt prov, del 2: Ett praktiskt prov som innebär att du på egen hand, under 15 minuter och med tillgång till instrument, studerar in en kort sång.

Torsdag 14 februari 2019

 • Sångprov. En aria som du väljer själv framförs. Dessutom kan antagningsgruppen begära flera verk ur din repertoarlista. (Ta med noter till pianist).

PIANIST

Pianist från Operahögskolan står till ditt förfogande från och med provomgång 2.

BESKED OM ANTAGNING

Besked om vilka som antagits till utbildningen lämnas senast senast den 4 mars via Varbi.