Så här går urvalsproven till

Tidsplan:

 

15 januari 2019                   Sista ansökningsdag

25 februari-8 mars 2019        Urvalsprov 1

1-3 april 2019                      Urvalsprov 2 på DOCH

4-5 april 2019                      Urvalsprov 3 på DOCH

 

Urvalsprov 1

25 februari-8 mars 2019     

Bedömningen av det första urvalsprovet görs utifrån den film av en cirkusakt som du har laddat upp. De bedömer inga länkar från webben. Bedömningen görs av en mindre antagningsgrupp.

Syfte

Syftet med provet är att antagningsgruppen ska få en uppfattning om din tekniska nivå och konstnärliga förmåga.

Innehåll

Den cirkusakt som du har spelat in och laddat upp tillsamman med din ansökan.

Bedömning

Antagningsgruppen bedömer din tekniska nivå och ditt konstnärliga utförande som rörelsekvalitéer, musikalitet/timing scennärvaro och gestaltning.

 

Efter urvalsprov1 tar antagningsgruppen beslut om vilka som går vidare till Urvalsprov 2.  Alla sökande meddelas om resultatet via MyNetwork/Varbi. De som går vidare till Urvalsprov 2 får en inbjudan att komma till DOCH för provet. Inbjudan skickas under veckan som börjar 11 mars 2019.

 

Urvalsprov 2

1-3 april 2019 på DOCH, Brinellvägen 58 och 34

Dans

Syfte

Syftet med dansprovet är att få en uppfattning om din rörelseförmåga, dina rörelsekvalitéer, musikaliska förmåga och hur du kan lösa givna uppgifter.

Innehåll

Dansprovet innehåller uppvärmning, en kortare koreografi och improvisation.

Bedömning

Antagningsgruppen bedömer din rörelseförmåga, din förmåga att improvisera och att lösa givna uppgifter.

 

Cirkusakt

Syfte

Syftet med provet är att du ska visa din cirkustekniska och konstnärliga förmåga genom att presentera en cirkusakt.

Innehåll

Du ska presentera en cirkusakt som är 3-5 minuter. Du ska kunna presentera din akt på ett säkert sätt. Ta med egen musik. Du kan få låna viss utrustning i cirkushallen. Du kommer att få information om de tekniska förutsättningarna i cirkushallen.

Bedömning

Antagningsgruppen bedömer din cirkustekniska repertoar och förmåga, ditt konstnärliga utförande som rörelsekvalitéer, musikalitet/timing, scennärvaro och gestaltning.

 

Cirkusdisciplin

Syfte

Syftet med provet är att du ska visa din fysiska förmåga och potential i den cirkusdisciplin som du söker med.

Innehåll

Du kommer att arbeta med en lärare i den disciplin du söker med. Provet innehåller övningar i den valda disciplinen. Det kan också innehålla övningar i styrka, stretch och/eller akrobatik. För dig som söker med en duo- eller gruppdisciplin kan provet även innehålla övningar i den andra disciplin som du har uppgett i din ansökan.

Bedömning

Antagningsgruppen bedömer din förmåga och potential i din cirkusdisciplin samt din förmåga att ta till dig instruktion. Disciplinlärarna är rådgivande i bedömningen av provet i cirkusdisciplin.

 

Efter urvalsprov 2 tar antagningsgruppen beslut om vilka som går vidare till Urvalsprov 3.  Alla sökande meddelas om resultatet via MyNetwork/Varbi på kvällen den 3 april 2019.

 

Urvalsprov 3

4-5 april 2019 på DOCH, Brinellvägen 34

Individuell uppgift

Syfte
Syftet är att du ska visa förmåga att lösa uppgifter på ett kreativt sätt inom givna ramar.

Innehåll
Du kommer att få en uppgift baserad på din cirkusakt. Du kommer att få arbeta med uppgiften en viss tid och sedan presentera uppgiften för antagningsgruppen

Bedömning

Antagningsgruppen bedömer hur du kan arbeta med en given uppgift, göra konstnärliga och tekniska val, inom given tid.

 

Cirkusdisciplin,

Syfte

Syftet med provet är att du ska visa din fysiska förmåga och potential i den cirkusdisciplin som du har sökt med.

Innehåll

Du kommer att möta en lärare i den disciplin du har sökt med. Provet innehåller mer avancerade övningar i den sökta disciplinen. Det kan också innehålla mer avancerade övningar i styrka, stretch och/eller akrobatik. För dig som söker med en duo- eller gruppdisciplin kan provet även innehålla övningar i den andra disciplin som du har uppgett i ansökan

Bedömning

Antagningsgruppen bedömer din förmåga och utvecklingspotential i din cirkusdisciplin samt din förmåga att ta till dig instruktion. Disciplinlärarna är rådgivande i bedömningen av provet i cirkusdisciplin.

 

Screening

Innehåll

En fysioterapeut gör en screening för att bedöma dina fysiska förutsättningar att klara av programmet.

Bedömning

Resultatet av screening är rådgivande för antagningsgruppen

 

Intervju

Syfte och innehåll

Syftet är att få en ytterligare personlig kontakt med dig och att få höra dig tala om hur du ser på din tid som student på DOCH och vad du har för förväntningar på utbildningen. Du får också berätta om din syn på cirkus som konstform och hur du tänker dig din framtid som cirkusartist. Du får också tillfälle att ställa egna frågor.

Intervjuerna sker individuellt tillsammans med en mindre del av antagningsgruppen (2 - 3 personer).

Bedömning

Intervjun bedöms inte.


Bedömning av proven:

Den tekniska nivån och förmågan bedöms enligt:

Utförande (säkert och kontrollerat tekniskt utförande)

Bred cirkusteknisk kunskap

Flexibilitet

Koordination

Den konstnärliga förmågan bedöms utifrån:

Rörelsekvaliteter

Scennärvaro

Kreativitet

Musikalitet
 

Betygsskalan för de olika bedömningarna är:
 

1.Den sökande förmår inte visa efterfrågad förmåga.

2.Den sökande förmår till viss del visa efterfrågad förmåga.

3.Den sökande förmår visa efterfrågad förmåga.

4.Den sökande förmår väl visa efterfrågad förmåga.

5.Den sökande förmår med lätthet visa efterfrågad förmåga.

Efter urvalsprov 3 sammanträder antagningsgruppen och ger förslag på vilka sökande som ska antas och vilka som ska placeras på reservlistan. Efter förslag från antagningsgruppen fattar rektor beslut om antagna och reserver. antagningsgruppen beslut om vilka sökande om antas till programmet och vilka som ska stå på reservlista. Alla sökande meddelas om resultatet via MyNetwork/Varbi tidigast från den 25 april 2019.