Så här går urvalsproven till

Tidsplan:

 

16 januari 2023                   Sista ansökningsdag

30 januari - 10 mars            Urvalsprov 1 och 2 

13 mars                               Inbjudan till urvalsprov 3

27 mars - 6 april                  Urvalsprov 3

 • Video 1 CDT: Cirkus Disciplin Teknikvideo
 • Video 2 CA: Din Cirkus Akt
 • Video3 AI: Artistiska och individuella mål och intressen

Mer information om filmerna hittar du i filen "Checklist and application guide" på huvudsidan för kandidatprogrammet. 

Urvalsprov 1: Cirkus Disciplin-  teknisk nivå och utförande

Underlag för bedömning:  Video 1: CDT

Utvärderingsperiod: 30 januari - 10 mars  

Bedömning  

Bedömningen av det första urvalsprovet görs utifrån Video 1: CDT, som du har laddat upp i VARBI. Ingen annan video eller externa länkar kommer att bedömas. Bedömningen görs av en mindre antagningsgrupp.

Syfte

Syftet med provet är att antagningsgruppen ska få en uppfattning om din tekniska nivå och konstnärliga förmåga inom disciplinen du söker till. 

Innehåll

Du ska i filmen presentera färdigheter inom cirkusdisciplinen som visar på nivån och bredden i dina färdigheter. Videon ska vara max 3 minuter lång. 

Bedömningsgrunder

Antagningsgruppen bedömer din:

 • tekniska nivå
 • rörelsekvalitéer
 • bredd av repertoar
 • nivå på färdighet inom disciplinen.


Efter urvalsprov 1 tar antagningsgruppen beslut om vilka som går vidare till Urvalsprov 2.  Alla sökande meddelas om resultatet via Varbi.

Urvalsprov 2 använder Video 2: CA och Video 3: AI, som uppladdats vid ansökan. 

Urvalsprov 2

Underlag för bedömning:

 • Video 2: CA
 • Video 3: AI

Utvärderingsperiod: 30 januari -10 mars 2023

Bedömning

Bedömningen i det andra urvalsprovet görs utifrån Video 2: CA och Video 3: AI, som laddats upp via VARBI vid ansökan. Ingen annan video eller externa länkar kommer att bedömas.

Video 2: CA

Syfte

Syftet med provet är att genom en cirkusakt uppvisa teknisk och konstnärlig presentationsförmåga

Innehåll

En cirkusakt med den cirkusdisciplin du söker till som är max 5 minuter lång. 

Bedömningsgrunder

Antagningsgruppen bedömer din:

 • cirkustekniska repertoar och utförande
 • konstnärliga utförande som t ex rörelsekvalitéer, musikalitet/timing, scennärvaro och gestaltning.

 

Video 3: AI

Syfte

Syftet med testet är att du ska visa dina övriga konstnärliga förmågor, färdigheter, intressen och personlighet. Du kan presentera detta på det sätt som bäst passar dessa färdigheter och/eller intressen. 

Innehåll

Film som innehåller en presentation eller uppvisning av dina intressen och färdigheter. Filmen ska vara max 4 minuter lång. 

Bedömninggrunder

Antagningsgruppen bedömer din cirkustekniska repertoar och förmåga, ditt konstnärliga utförande som rörelsekvalitéer, musikalitet/timing, scennärvaro och gestaltning.

Efter urvalsprov 2 tar antagningsgruppen beslut om vilka som går vidare till Urvalsprov 3.  Alla sökande meddelas om resultatet via VARBI, tidigast 13 mars 2023.

Urvalsprov 3

Utvärderingsperiod: 27 mars - 6 april 2023

 • Lärarledd disciplinträning
 • Intervju

Lärarledd disciplinträning

Syfte

Syftet med provet är att du ska visa din fysiska förmåga och potential i den cirkusdisciplin som du har sökt med.

Innehåll

I en distansundervisningskontext kommer du att möta en lärare i den disciplin du har sökt med. PProvet innehåller mer utmaningar och övningar i den sökta disciplinen. Det kan också innehålla mer avancerade övningar i styrka, stretch och/eller akrobatik. Exakt hur sessionen kommer se ut beror på den sökandes disciplin och vilka resurser som är tillgängliga för den sökande. Mer information kommer ges innan urvalsprov 3. 

Bedömningsgrunder

Antagningsgruppen bedömer din:

 • Tekniska förmåga
 • Utvecklingspotential i cirkusdisciplinen
 • Förmågan att ta till dig instruktioner.

Disciplinlärarna är rådgivande i bedömningen av provet i cirkusdisciplin.

Intervju

Syfte och innehåll

Syftet är att få en ytterligare personlig kontakt med dig och att få höra dig tala om hur du ser på din tid som student på institutionen för cirkus och vad du har för förväntningar på utbildningen. Du får också berätta om din syn på cirkus som konstform och hur du tänker dig din framtid som cirkusartist. Du får också tillfälle att ställa egna frågor.

Intervjuerna sker individuellt tillsammans med en mindre del av antagningsgruppen (2 - 3 personer).

Bedömninggrund

Intervjun bedöms inte.

 

Efter urvalsprov 3 sammanträder antagningsgruppen och ger förslag på vilka sökande som ska antas och vilka som ska placeras på reservlistan.  Alla sökande meddelas om resultatet den 5 maj 2023.


Bedömning av proven:

Den tekniska nivån och förmågan bedöms enligt:

 • Utförande (säkert och kontrollerat tekniskt utförande)
 • Bred cirkusteknisk kunskap
 • Flexibilitet
 • Koordination

Den konstnärliga förmågan bedöms utifrån:

 • Rörelsekvaliteter
 • Scennärvaro
 • Kreativitet
 • Musikalitet
   

Betygsskalan för de olika bedömningarna är:
 

1.Den sökande förmår inte visa efterfrågad förmåga..

3.Den sökande förmår visa efterfrågad förmåga.

4.Den sökande förmår väl visa efterfrågad förmåga.

5.Den sökande förmår med lätthet visa efterfrågad förmåga.