Inriktning Scenkonstproducent

På den här sidan ser du hur du söker till Kandidatprogrammet i scenkonst, inriktning Scenkonstproducent. Läs igenom anvisningarna noga.

""

Inriktning Scenkonstproducent är en del av Kandidatprogrammet i scenkonst. Innan du gör din ansökan är det viktigt att du har läst informationen om hela programmet här.

Du ansöker till programmet via antagning.se här

Urvalsdokumentation att lämna in via Varbi:

Obs! Läs instruktionerna hur du lämnar in urvalsprover via Varbi på programmets sida här och under fliken "så här söker du".

Utgå från att du är producent och har fått i uppgift att beskriva en ny produktion som du vill ska genomföras. Du får helt utgå från dina egna idéer.

Gör en beskrivning av produktionen genom att i text besvara följande punkter.

 1. Beskriv kort vad produktionen handlar om. Vilket namn vill du ge produktionen. Vilken form har produktion t.ex. dans, teater, cirkus, opera. När är det premiär?
   
 2. Varför vill du genomföra just den här produktionen?
   
 3. I vilket sammanhang ska produktionen produceras, repeteras och spelas mm?
   
 4. För vem vill du framföra produktionen, vilka är målgruppen? Varför väljer du just denna målgrupp?
   
 5. Hur ska produktionen kommuniceras för att nå sin målgrupp?
   
 6. Vilka resurser behövs för att genomföra produktionen? Benämn de olika slags resurserna som du tänker behövs. Vad blir dina egna arbetsuppgifter i arbetet med produktionen?
   
 7. Utifrån din beskrivning av produktionen. Vad tror du blir de största utmaningarna med att producera denna produktion? Vilka risker kan du identifiera?

Texten får vara min.1 A4 (500 ord) -  max 3 A4 /1500 ord). Laddas upp som en pdf-fil i Varbi. 

Skulle du ha problem med att ladda upp filerna, hör av dig till teknisk support i Varbi. E-post: support@varbi.com
Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08.30–12.00 och 13.00–16.30).