Hur är det att söka till utbildningen?

Stina Ancker är programansvarig för kandidatprogrammet i opera med inriktning sång och svarar på frågor om utbildningen och antagningsprocessen.

Vad kan jag förvänta mig att lära mig av utbildningen?

På Operahögskolan arbetar vi med att den vokala, musikaliska och sceniska gestaltningen ska bli en helhet. Utveckling och träning av operarösten och den vokala gestaltningen löper parallellt och i samklang med det sceniska arbetet. Vi är en skola med nära samarbete mellan lärare i sång, instudering och scenisk framställning. Du utvecklar din fysiska och mentala gestaltningsförmåga och fantasi på ett sätt där rösten, kroppen och tanken hänger ihop. Under utbildningen arbetar du med reflektion kring din konstnärliga utveckling och kring operakonsten i stort. Du arbetar med italiensk lyrisk diktion och har tillgång till coaching i andra språk. Du läser operahistoria och får orientering i yrkeslivet för en operasångare. Musikteori och gehör är en väsentlig del i schemat. Målet är att du blir skådespelande sångare, med tillgång till alla dina olika uttrycksmedel.

Vilka krav ställer utbildningen på mig som student?

Med dig in i utbildningen har du goda musikaliska och sångtekniska förkunskaper. Att utvecklas som operasångare kräver mycket av dig, både mentalt och fysiskt. Utbildningen kräver din fulla närvaro och koncentration, din envishet och inte minst din energi. Mycket av undervisningen sker i grupp och att vara lyhörd i samarbetet med andra är viktigt.

Vad behöver jag göra för att förbereda mig för att söka till utbildningen?

På vår hemsida hittar du information om hur du söker till Operahögskolan. Läs noga instruktionerna för vilket material som ska bifogas ansökan. Spela in den film och den ljudfil som ska bifogas ansökan, i god tid. Inför inspelningen ska du tänka igenom vilka arior och vilken sång/romans som bäst visar in kapacitet som sångare och öva in dessa.

Vilka är det som bedömer min ansökan?

En antagningsgrupp bedömer din ansökan. Den består av lärare och professorer från Operahögskolan med lång erfarenhet från den professionella operavärlden och högskolan. Det sitter också en studentrepresentant med i antagningsgruppen, hen har inte rösträtt men är med för att bidra med ett studentperspektiv.

Vad är viktigt för er när ni tittar på min film och min ljudfil? Vad är det ni letar efter och bedömer?

Det vi bedömer i det inspelade materialet är främst dina vokala kvaliteter och musikaliska gestaltningsförmåga. Vi lyssnar också efter uttrycksfullhet och utvecklingspotential.

Hur får jag veta om jag har gått vidare?

Ifall du går vidare i ansökningsprocessen kallas du till prov på Operahögskolan. Ett par veckor före proven på plats hos oss får du meddelande genom vårt antagningssystem Varbi om att du gått vidare. Läs mer om datum för detta besked och datum för proven.

Hur går proven på plats till?

Proven genomförs i Operahögskolans lokaler på Teknikringen 35. Var beredd på att det blir en del väntan före och mellan proven. Det finns möjlighet att förvara och värma mat i lokalerna och det finns flera restauranger inom närområdet.

Det första som händer under det första provet är att du och övriga sökande anmäler er och visar legitimation. Under den första dagen ska du sjunga inför antagningsgruppen samt göra ett musikteoretiskt prov och ett gehörsprov. Du ska ha med noter till pianisten. Det är någon av våra instuderingslärare som kommer att ackompanjera dig. När det är din tur att sjunga ropas du upp och då får du gå in och träffa antagningsgruppen. De är måna om att se och höra dig sjunga och vill att du ska göra bra ifrån dig.

Efter denna dag bestämmer antagningsgruppen vilka som går vidare till det tredje provet som börjar påföljande dag. Besked skickas ut genom vårt antagningssystem Varbi. Om du kallas tillbaka för det tredje provet ska du delta i flera individuella prov, både sång och sceniskt gestaltningsprov. Gruppen gör också en intervju med dig.

Vad händer om jag är sjuk eller inte kan delta i proven av andra skäl?

Tyvärr så har vi bara möjlighet att bedöma er sökande under dessa dagar och du måste delta i alla delar av proven för att kunna gå vidare i processen. Om du är frånvarande under hela eller delar av proven så försvinner du ur processen.

Vad händer efter proven?

Efter bedömer antagningsgruppen alla delar av dina insatser under proven. Gruppen ställer dina insatser mot övriga sökandes prov och gör sedan sitt val.

Läs mer om Stina på hennes profilsida.