Hur du konverterar din film

I ansökan till flera av våra utbildningar ingår det att bifoga filmer. För att dessa filer ska var mer lätthanterliga och ta mindre utrymme rekommenderar vi att du konverterar dem.

Läs här om hur du komprimerar din film och här kan du läsa mer om bitrate så att du kan räkna ut hur lång/stor filmen blir.