Behörighets- och antagningsprov Operarepetitör - magister

Alla sökande som har grundläggande och särskild behörighet kallas till behörighetsprov på SKH, institutionen för opera, Teknikringen 35 i Stockholm.
Provet äger rum i april och omfattar en eller två dagar i följd.
Alla sökande genomför ett behörighetsprov varefter antagningsgruppen beslutar vilka sökande som går vidare till urvalsprov.

Behörighetsprov

  • Du får spela en fritt vald operascen och markera sångstämmorna med din egen röst (i valfri oktav). Du väljer själv vilken scen du vill framföra, men du ska välja en scen från den romantiska perioden i översättning på svenska.

I momentet bedömer vi förmåga att koncipiera en scen musikdramatiskt, förmåga att pianistiskt från ett klaverutdrag gestalta en orkesterklang, förmåga att spela och sjunga samtidigt.

  • Ett kort a-vista prov: en kort romans/lied med sångare. Spela med kort förberedelsetid (5 minuter).

I provet bedömer vi förmågan att snabbt göra något pianistiskt funktionellt av en notbild och förmågan att musicera och samarbeta med en sångare.

  • Instuderingsprov: du får noter på en scen ur en opera (repertoar komponerad från och med 1950 och på svenska) och får förbereda dig i ett rum med piano i 30 minuter. Du jobbar därefter med en/två sångare med musikalisk interpretation och samtalar om musikalisk/musikdramatisk analys av scenen med antagningsgruppen.

Här prövas förmågan att snabbt tillägna sig en notbild, förmågan att göra något pianistiskt av en notbild med kort förberedelse, förmågan till musikteoretisk och musikdramatisk analys i dialog med andra, och förmågan till praktisk tillämpning av analysen med sångare.

De sökande som bedöms behöriga går vidare till Urvalsprov varefter beslut om antagning och reservplacering tas.

Urvalsprov

  • Spela ett kort solostycke på piano (ca tre minuter långt).

Du väljer själv repertoar.

Provet bedömer den sökandes förmåga att gestalta pianistiskt.

  • Spela en operascen och markera sångstämmor med din egen röst (på italienska). Detta är ett obligatoriskt stycke, och materialet kommer att skickas ut till de sökande cirka 2 veckor innan provet genomförs.

I samma stycke sedan:

  • coacha en sångare,
  • följa dirigent (dirigent kommer in och gör andra musikaliska val i samma material).

I momentet bedömer vi förmågan att koncipiera en scen musikdramatiskt, förmågan att pianistiskt från ett klaverutdrag gestalta en orkesterklang, förmågan att spela och sjunga samtidigt på främmande språk, förmågan att arbeta i dialog med en sångare och leda arbete med musikalisk gestaltning samt förmågan att följa en dirigent och musikalisk flexibilitet.

  • Ett kort samtal där vi ber dig själv beskriva de kunskaper och färdigheter du har som är relevanta för utbildningen, och också beskriva vilka kunskaper och färdigheter du vill utveckla. Vi ber dig också att ge exempel på områden i din konstnärliga praktik som du särskilt skulle vilja utveckla, och idéer kring hur du skulle kunna genomföra det.

I momentet bedömer vi förmågan till att reflektera kring och sätta den egna kunskapsutvecklingen i ett sammanhang.

Vilka sökande som antas eller reservplaceras till utbildningen meddelas så snart beslut tagits i maj.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig via mejl till studieinfo@uniarts.se.

Ange ordet Opera i ämnesraden.