Film och media

På SKH utbildar vi framtidens självständiga och konstnärligt medvetna filmskapare, radio-, och tv-producenter, dokumentärfilmare och animatörer. Som student hos oss får du utveckla dina praktiska och teoretiska kunskaper inom din inriktning, både enskilt och i samarbete med andra studenter.

Hitta rätt utbildning!

I vår utbildningskompass kan du söka dig fram till vad som passar dig bäst i Sveriges bredaste utbud av utbildningar inom film, radio och TV. Klicka på bilden och hitta rätt utbildning.

Utbildningskompassen_film och media_premiär_testa_1100x.jpg

Vår pedagogik utgår från ett konstnärligt förhållningssätt till idéutveckling och hantverksinlärning. Undervisningen i film och media på SKH strävar mot att utveckla både din teoretiska och praktiska kunskap. I teamövningar stärks dina personliga uttryck och samarbetsförmåga. 

Under utbildningen gör du övningar där teori, analys och idéutveckling omsätts i konstnärlig praktik med ökande svårighetsgrad. Med högskolans många olika discipliner utvecklas nya metoder och uttryck genom gränsöverskridande projekt. 

Här presenterar vi inriktningarna i våra kandidat- och masterprogram, våra fristående kurser och forskningsområden inom film och media.. 

Skapa din egen historia!

På utbildningarna i film och media på SKH lever vi med och för berättelsen. Vi ljudlägger, ljussätter, klipper, regisserar, skriver och producerar. Film, radio och tv. Vi lär oss själva och av varandra. I en kreativ, kritiskt reflekterande och tillåtande miljö. Välkommen du också!

Kandidatprogrammet i film och media

Kandidatprogrammet är en treårig utbildning med olika inriktningar, för dig som vill skaffa en gedigen grund för arbete inom film, radio och tv. Du får kunskap och verktyg för att hitta nya och egna sätt att utvecklas till din framtida yrkesroll och i ditt konstnärskap.

Hösten 2020 startade vårt nya kandidatprogram, med fem olika inriktningar. Det nya programmet ger stora möjligheter att själv kunna påverka den egna utbildningen, utveckla fler kompetenser och verka som självständig konstnär inom fler än ett uttryck.

Inriktningar

Preliminär start hösten 2024

Antagning 

Du söker med arbetsprover men behöver inte ha några tidigare meriter från film- och mediabranschen. Du kan läsa mer om behörighet och antagningsprocessen här på webben från och med den 1 december 2023.   

Masterprogrammet i film och media

Masterprogrammet är en tvåårig utbildning med avancerade specialiseringskurser. Det är för dig som redan arbetar med film och media, eller har gått ett kandidatprogram inom området, och är ute efter att nå en ny nivå, både yrkesmässigt och konstnärligt.

Vårt nya masterprogram som startade hösten 2020 bygger vidare på kandidatprogrammet, innehåller specialiseringskurser för att möta behovet av konstnärlig utbildning på avancerad nivå och förstärker kopplingen mellan forskningsförberedelser och konstnärskap.

Teaminriktningar

Start hösten 2023

Ansökningsperiod 1 december 2022–16 januari 2023

Individuella inriktningar

Preliminär start hösten 2024

Antagning

Du söker till skolan med arbetsprover och behöver tidigare högskoleutbildning och/eller erfarenhet från det konstnärliga område eller specialisering du söker till. Du kan läsa mer om behörighet och antagningsprocessen på respektive utbildningssida.

Fristående kurser

Våra fristående kurser är till för dig som arbetar inom något av våra fält och vill fördjupa dig inom ett område. Vilka fristående kurser vi ger varierar, en del kommer tillbaka flera gånger medan andra bara ges en gång. Kursutbudet utgår bland annat från branschens behov.

Våra fristående kurser 

Den största skillnaden mellan att gestalta i animerad film och att gestalta i all annan form av media jag tidigare jobbat med är den tid det tar att göra de minsta förändringarna i bild.
Det är rörelse i stillhet, vicka på tårna, skifta blicken, andas in, vrida på kroppen, vi är så sällan stilla och det är inte heller våra rollfigurer. Denna stillhet har aldrig varit svår att skapa i tidigare filmprojekt jag har haft. Sitt stilla, vänta några sekunder innan du utför din handling, helt plötsligt har dessa scener, eller delar av scener, blivit precis lika viktiga, om inte ännu viktigare än de scener där rollfigurerna rör sig i en specifik riktning, med ett specifikt mål. Jag slås konstant av insikten om hur viktig stillhet i film är, andningspauser, och viket enormt tålamod det krävs för att skapa dem. Figurerna är ju också ömtåliga på ett annat sätt än vad människor är. De viks till, leran störs, håret blir ett med huvudet, ögonen fastnar, öronen ramlar av. Det blir ett totalt skifte i min syn på film, och det är otroligt spännande. /Storm Dunder, student i film och media 2020-2021

Forskarutbildning

Stockholms konstnärliga högskola har tillstånd att utfärda konstnärlig examen på forskarnivå i konstnärliga praktiker, och erbjuder forskarutbildning i ämnet performativa och mediala praktiker.

Vår forskarutbildning 

Berättande är allt!

Livet består av berättande. Har alltid gjort och kommer alltid att göra. Vare sig det är Donald Trump, Greta Thunberg, Astrid Lindgren eller du själv som ligger bakom. Berättande i alla dess former; dokumentära, skönmålande eller rena fantasierna. I ljud, bild eller ord. Och för alla slags sammanhang; runt bordet, i biosalongen och över nätet. Aldrig tidigare har så mycket berättande varit tillgängligt för så många. Och tekniken lär inte hindra oss att berätta mer för fler. 

I denna uppsjö av berättelser ställs förstås allt högre krav på berättarkonsten för att få andra människor att ta del av historierna. Berättelser som bygger på en genuin förståelse för och kunskap kring teknik och format, betraktare och lyssnare, kommunikation och den konstnärlighet som krävs för att väcka den känsla och det engagemang vi är ute efter.

Det krävs lust, det krävs mod och en alldeles speciell känsla av att vilja dela med sig. Tycker du som vi; sök en utbildning i film och media på SKH!

Fri att skapa!

Tack vare SKH:s stora resurser i form av teknik, kunskap, erfarenheter och organisation, i kombination med en tydlig pedagogik som ger både teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet, erbjuder vi en miljö som ger dig möjlighet att skapa fritt, utifrån dina egna och andra studenters idéer och intressen. Som student i film och media blir du en del av ett större sammanhang som ständigt utvecklar kunskapen, konstformen och branschen. En kreativ korsbefruktning som ger frihet att skapa.

Att studera film och media på SKH

Vi arbetar utifrån tre vägledande principer – samarbete, självförtroende och reflektion.

Vi arbetar tillsammans för att använda oss av den gemensamma kraft som uppstår i mötet mellan starka och självständiga individer. Och för att kunna nå verklig förändring.

Vi ger varandra utrymme och frihet att bygga det självförtroende som ger förutsättningar att hitta sin egen meningsfullhet. För att våga tänka och göra nytt.

Vi tar oss tid att reflektera över oss själva, vårt skapande och vad som händer runt omkring oss för att kunna utvecklas tillsammans och framåt. För att kunna gestalta och inte bara betrakta.

film och media träd jpeg 1100x620-jpeg.jpg

Vi som jobbar här

Här hittar du kontaktuppgifter till oss som jobbar med film och media på SKH 

Pressmeddelande 

Stockholms konstnärliga högskola förnyar utbildningarna i film och media

 

Orange.jpg