Examen enligt äldre regelverk

Om du påbörjade studierna före den 1 juli 2007 men avslutade dem först efter den 30 juni 2015 finns möjlighet att få studierna prövade mot de nya examensreglerna.

Påbörjade du dina studier före den 1 juli 2007 och avslutade dem före den 1 juli 2015 kan du ansöka om examen enligt äldre regler. Alla kurser som ska ingå i din examen måste då vara examinerade och betygsatta (betygsdatum gäller) senast den 30 juni 2015. 

När du är klar med dina studier och vill ta ut en examen måste du själv ansöka om den. En examen är ett bevis på att du genom dina studier har tillägnat dig kunskaper upp till en viss nivå. På examensbeviset framgår vilken examen som har utfärdats, vilka kurser som ingår, betyg på kurserna och vilket datum de avslutades. Observera att alla kurser som ingår i examen måste vara avslutade när du ansöker om examen. Endast hela avslutade kurser kan ingå i examen. 

I examensordningen anges de lokala regler som styr examen på grundnivå och avancerad nivå. 

Är du osäker på om du har oavslutade kurser, eller vet att du behöver komplettera dina studier för att uppfylla kraven för examen, är du välkommen att kontakta oss för vägledning och studieplanering.