Examen

När du är klar med dina studier och vill ha ut ett examensbevis behöver du själv ansöka om det. En examen är ett bevis på att du genom dina studier har tillägnat dig kunskaper upp till en viss nivå.
En kvinna som står på huvudetFoto: Per Bolkert

 

På examensbeviset framgår vilken examen som utfärdats, vilka kurser som ingår, betyg på kurserna och vilket datum de avslutades. Alla kurser som ingår i examen måste vara avslutade när du ansöker om examen. Endast hela avslutade kurser kan ingå i examen.

Examensbeviset är en originalhandling som utfärdas en gång. Endast vid byte av juridiskt kön kommer ändring av examensbeslut ifråga och ett nytt examensbevis kan utfärdas. Examensbeviset är tvåspråkigt och utfärdas på svenska och engelska. Till examensbeviset fogas en bilaga som beskriver utbildningen och dess plats i utbildningssystemet, en så kallad Diploma Supplement.

Handläggningstiden är normalt åtta veckor från det att komplett ansökan har inkommit, om inte särskilda skäl föreligger. Som examensdatum gäller det datum då examen utfärdas.

Ansökningsblanketterna för grund- och avancerad nivå respektive forskarnivå finns att ladda ner på denna sida. Där finns också SKH:s lokala examensordning. I examensordningen anges de lokala regler som styr examen.

Har du ett datorkonto på SKH?

Du som är student och har ett datorkonto på SKH ansöker om examen på www.student.ladok.se. Logga in och klicka på Examen och bevis, klicka sedan på Ansök om examensbevis.

Frågor?

Har du frågor om examen, kontakta examenshandläggare Karin Adeström: karin.adestrom@uniarts.se, tfn 08–494 00 236.