VFU - Verksamhetsförlagd utbildning


Här kan du hitta information om VFU relevant både för handledare, studenter och högskolehandledare.

VFU-ansvarig på SKH är Stina O'Connell

stina.oconnell@uniarts.se

 

 

VFU

VFU står för verksamhetsförlagd utbildning och är den del av utbildningen där teori och praktik möts ute i pedagogisk verksamhet. 

doch_141215_2048-300x240-rosa-raster-for-webben.jpg

Huvudsyftet med VFU är att studenten i danspedagogik genom aktivt deltagande och utforskande ska få erfarenhet av och förstå olika aspekter av det komplexa läraryrket. Under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen får studenten handledning av en VFU-handledare som på olika sätt stödjer professionsutvecklingen. Studenten har även stöd från sin högskolehandledare som deltar i tvåpartssamtal/trepartssamtal.

Under VFU-kursen är det VFU-handledaren som har huvudansvaret för undervisningen av eleverna. Om studenten vikarierar på sin VFU-skola räknas det inte som utbildning vilket kan få konsekvenser för bedömningen och betygssättningen av studentens prestationer. Vid frågor om detta, kontakta VFU-ansvarig på SKH.

Ämneslärarstudenter i dans läser 30hp VFU.

Kandidatstudenter i danspedagogik läser 15hp VFU varav 4hp VFU görs inom praktikskolan/Kom och dansa. Särskilda riktlinjer för Kom och dansa distribueras till berörda av VFU-ansvarig.

VFU för Ämneslärarstudenter i dans

Här nedan följer information om hur arbetsgången inför, under och efter VFU-perioden ser ut, samt vilka moment som utförs av vem.
 • Studenten får en placering via VFU-ansvarig. SKH Danspedagogik ingår i Samverkansavtalet
 • Studenten skriver en IUP (Individuell utvecklingsplan)
 • Studenten tar kontakt med sin handledare och upprättar en handlingsplan
 • Studenten genomför sin VFU
 • Studenten skriver en självvärdering under pågående VFU utifrån de aktuella lärandemålen
 • Handledaren skriver ett utlåtande om studenten utifrån de aktuella lärandemålen
 • Studenten kallar till ett trepartssamtal som sker mellan studenten, handledaren och högskolehandledaren. I samband med samtalet ser högskolehandledaren studenten (i åk 4 och i åk 5) undervisa.

Ladda ner checklista student

Ladda ner checklista handledare

Ladda ner checklista högskolehandledare

VFU-översikt för ämneslärarprogrammet i dans

 

Aktuella kurser och lärandemål med VFU vt-23

Dansämnets didaktiska praktiker

doch_141215_2042-300x240-rosa-raster-for-webben.jpg

VFU-portalen

Handbok och professionsutvecklingsmatrisen finns som stöd genom hela VFU-perioden samt vid samtalen. 

 

 

VFU Kandidatstudenter i danspedagogik

Här nedan följer information om hur arbetsgången inför, under och efter VFU-perioden ser ut, samt vilka moment som utförs av vem.
 • Studenten, i samråd med VFU-ansvarig, tar i god tid själv (eller med hjälp av VFU-samordnaren) reda på en önskvärd VFU-plats
 • Studenten tar i god tid kontakt med en handledare på VFU-platsen
 • Handledaren bekräftar till VFU-ansvarig att hen kan ta emot studenten 
 • Studenten skriver en IUP (Individuell utvecklingsplan)
 • Studenten tar kontakt med sin handledare och upprättar en handlingsplan
 • Studenten genomför sin VFU
 • Studenten skriver en självvärdering under pågående VFU utifrån de aktuella lärandemålen
 • Handledaren skriver ett utlåtande om studenten utifrån de aktuella lärandemålen
 • Studenten kallar till ett tvåpartssamtal som sker mellan studenten och högskolehandledaren på SKH/Institutionen för Danspedagogik.

Ladda ner checklista student

Ladda ner checklista handledare

Ladda ner checklista högskolehandledare

IMG_8003-300x240-rosa-raster-for-webben.jpg

Aktuella kurser med VFU vt-23

Dansdidaktik 1

 

 

 

 

Handbok med professionsutvecklingsmatrisen finns som stöd genom hela VFU-perioden samt vid samtalen. 

 

 

 

 

 

Blanketter

Här kan du ladda ner blanketter.

För studenter:

Handlingsplan

Självvärdering

VFU-Resebidrag

 

För handledare:

Utlåtande

För högskolehandledare:

Blankett för dokumentation av trepartssamtalet

 

doch_141215_2048-300x240-rosa-raster-for-webben.jpg

Handbok för VFU

Professionsutvecklingsmatrisen