Danspedagogik

På SKH utbildar vi självständiga danspedagoger och ämneslärare i dans, med starkt konstnärligt och pedagogiskt förhållningssätt, för en professionell verksamhet inom dansundervisning.

Utbildningar i danspedagogik med start hösten 2023

Ansökningsperiod: 15 december 2022 - 16 januari 2023

Kandidatprogrammet och ämneslärarprogrammet är öppna för sen ansökan fram till och med 10 februari 2023!

Kandidatprogram i danspedagogik

Kandidatprogrammet i danspedagogik är en treårig utbildning för dig som vill kunna arbeta i både konstnärliga och pedagogiska verksamheter med dans, koreografi och undervisning. Tycker du också om att möta och arbeta med människor och skapa förutsättningar för personlig utveckling och kreativitet så är det här ett program för dig.

Läs mer 

Ämneslärarprogram i dans

Ämnesläraprogrammet i dans riktar sig till dig som vill undervisa i dans som konstnärligt ämne inom gymnasieskolan och som tycker det är spännande och stimuleras av att arbeta med unga människor.

På utbildningen studerar du danskonst, pedagogik och didaktik och som student vid SKH befinner du dig  i en miljö som präglas av kreativitet och nyfikenhet. Du möter lärare som är verksamma internationellt såväl som nationellt, både på SKH och på Stockholms Universitet (SU). Det är lärare med hög konstnärlig och/eller didaktisk/pedagogisk kompetens.

En dag på ämneslärarprogrammet i dans innebär att du praktiserar teori och att du teoretiserar praktik, låter kropp och tanke vävas samman och bilda en fördjupad och förankrad kunskap inom fältet dansundervisning.

Läs mer 

Masterprogrammet i samtida dansdidaktik

Masterprogrammet Samtida dansdidaktik är en utbildning för dig som är yrkesverksam inom det danspedagogiska området och vill fördjupa din kunskap i och om dans, koreografi och konstnärliga processer ur ett samtida didaktiskt, estetiskt och sociokulturellt perspektiv.

Läs mer

Fristående kurser i danspedagogik

Här hittar du alla fristående kurser i danspedagogik  som du kan söka nu.

Vårens kurser 2023 öppnar ansökan 15 september 2022.

Frågor?

Om du har frågor om våra kurser och program och hur du ansöker kan du mejla till studieinfo@uniarts.se

Utbildningskatalog

Här kan du beställa eller ladda ner utbildningskatalogen som innehåller alla våra kandidatprogram och Ämneslärarprogrammet i dans. 


Om utbildningar i danpedagogik på SKH

Vill du bidra till att utveckla människors kreativitet, konstnärliga förmåga och kunskap i dans?

Vi erbjuder längre utbildningar och kurser i danspedagogik där hög kvalitet och spets förenas med djup kunskap, kritisk reflektion och nytänkande. Vår miljö präglas av kunskap, kreativitet och respekt och som ger möjlighet till internationella utbyten samt nära samverkan med både den professionella miljön och det omgivande samhället.

Under utbildningen ges du som student möjlighet att utveckla en kunskap om konstens betydelse för människan och det samhälle vi lever i. Du förankrar dig i forskning, fördjupar din kunskap och utvecklar din kreativa förmåga i dans, koreografi, teori samt konstnärliga och pedagogiska processer.

Ett yrke i förändring

Danspedagogens och danslärarens yrke är i ständig förändring. Vårt mål är att utbilda kreativa pedagoger som är rustade att möta ett ständigt föränderligt yrkesliv och som kan driva det dans- och danspedagogiska fältet framåt. Inom danspedagogik finns därmed utrymme att arbeta med dans och skapande på olika sätt. Många tidigare studenter har skapat konstnärliga kollektiv och kompanier som arbetar med dans både sceniskt och pedagogiskt, i olika sammanhang.

Vi erbjuder tre program i danspedagogik; kandidatprogram i danspedagogik, ämneslärarprogram i dans och masterprogram i dansdidaktik. Utöver det ges många fristående kurser i exempelvis koreografi, dansdidaktik, dans för barn och unga samt dans, media och mediering.

Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till oss som jobbar med danspedagogik på SKH.

Smakprov från utbildningarna

Nedan ser du en liten film om "Formgivning i dialog" som var ett samarbete mellan studenter på Ämneslärarprogrammet i dans på SKH och Glimåkra folkhögskolas kermaiklinje våren 2021.

Läs om samarbetet här
https://www.uniarts.se/aktuellt/nyheter/lyckat-studentsamarbete-med-hjalp-av-digitala-losningar

 

Här nedanför ser du tre redovisningar av kandidatstudenter i Danspedagogik från Dance tour 2021. Läs mer om föreställningarna här.