SKH Dance Podcast

SKH Dance Podcast är en plats för ljud som värnar om den muntliga traditionen inom dans och koreografi. Vi har lanserat två poddar: How Dance Thinks (2020) och Audioreflection pod (2021).

En sten med texten SKH Dance Podcast

Trots den livliga diskursen kring dans finns det relativt lite publicerat skriftligt material som handlar om dans och koreografi. I stället sker överföring av kunskap, debatt och delning i dansfältet ofta muntligt: ​​genom samtal, muntliga instruktioner, i workshops, i studior, i Q & A:s och i teaterfoajéer.

SKH Dance Podcast värnar om den muntliga traditionen inom dans och koreografi och vi hoppas att podden kan stimulera till vidare diskussioner inom fältet.

#1: How Dance Thinks 

Med Eleanor Bauer och gäster

Den första upplagan av SKH Dance Podcast heter How Dance Thinks och är en del av Eleanor Bauers (doktorand i koreografi på SKH) forskningsprojekt CHOREO|GRAPHY. 

Läs mer och ta del av How Dance Thinks här.

#2: Audioreflection pod 

Om konstnärlig praktik med NPP

Den andra upplagan, Audioreflection pod, har tagits fram av fjorton konstnärer som del av deras studier på masterprogrammet Nya performativa praktiker (NPP) på SKH.

Läs mer och ta del av Audioreflection pod här.


Dansutbildning och -forskning på SKH

På SKH strävar vi mot att vara en angelägen, kvalitativ och dynamisk plats för utbildning och forskning inom samtida dans och koreografi. Med stark förankring i det professionella fältet är vi aktiva i att driva utvecklingen av konstområdet i Sverige och internationellt.

Läs mer om dansutbildningen på SKH här 

InstitutionenForDans.jpg