Audioreflection pod

Som del av utbildningen på masterprogrammet Nya performativa praktiker (NPP) lanserar konstnärerna podcasten Audioreflection pod. I fjorton avsnitt bjuder de in dig att ta del av olika perspektiv på konstnärlig praktik.

Audioreflection pod NPP.jpg

I Audiorefelction pod reflekterar konstnärer från masterprogrammet NPP över frågeställningar, utforskningar, nyfikenheter, dilemman och förhoppningar som uppkommit ur deras konstnärlig praktiker - praktiker som befunnit och rört sig sida vid sida under studierna på den tvååriga utbildningen.

Audioreflection pod kan bjuda in dig till själva konstuttrycket, till möte med någon aspekt av konstnärens värld(ar), eller till en konversation om den konstnärliga praktiken. 

Pandemins utmaningar

Under 2020 och 2021 var NPP-studenterna begränsade till digitala rum och kommunikation fick bedrivas mellan flera olika kontinenter. Den globala pandemin gjorde att de fick anpassa sina studier på många olika vis. Deras koreografiska och performativa praktiker utmanades av tidszoner, restriktioner kring närhet, internationella gränser, ansvar över vård och hälsa, samt inte minst ett överflöd av digitala data.

När utbildningen övergick till att huvudsakligen bedrivas online, började de experimentera med förhållandet mellan digitala medier och levande närvaro. Vad som skulle ha varit studiobesök blev ”radiobesök” och frågan om hur man delar en upplevelse utan närhet, eller hur man skapar närhet när det sker på olika platser, blev centrala utmaningar. 

Audioreflection pod svarar på dessa utmaningar genom att erbjuda en plats genom ljud, där lyssnandet blir till en konstnärlig handling som delas, som vid beröring, men delandet sker över gränserna, på den tid och plats som lyssnaren kan delta.

Avsnitt

 1. Adriana Cubides:…what we are seeing is not necessarily what the thing is… 
 2. Annika Boholm: a bit all over the place... 
 3. Csilla Hodi: sustaining conversations
 4. Eva Mohn: Nine Sleeps 
 5. Irene Cantero Sanz: A conversation for NPP Audioreflection pod 
 6. Iris Nikolaou: Does a body of a sound carry also the body of its source? 
 7. Katarina Eriksson: In the forest 
 8. Nadi Gogoulou: The sound of the artistic practices that I do
 9. Kristin Nango
 10. Leah Landau Puppy as practice
 11. Louise Crnkovic-Friis:  REBE – a case for extended ontology
 12. Salka Ardal Rosengren
 13. Sofie Burgoyne: WITH
 14. Sunniva Vikør Egenes: ENTRANCES | EXITS, a pieces series

Avsnitten har producerats av konstnärerna själva med stöd av Robin Jonsson.

Intro: Iris Nikolaou (komposition gjord av röster/ljud från 14 NPP-studenter)
Bild: Csilla Hódi
Klippning: Robin Jonsson 

Nya performativa praktiker

Masterprogrammet Nya performativa praktiker (NPP) erbjuder en plattform för aktiv och nyanserad kritisk reflektion och utvidgad konstnärlig kunskap, genom vilken studenterna definierar vad som utgör just deras konstnärliga praktik.

Programmet består av två års studier på avancerad nivå. Utbildningen är forskningsförberedande och ger en konstnärlig masterexamen i koreografi med specialisering i performativa praktiker.

Genom att konstruktivt ifrågasätta etablerade metoder och fokusera på den konstnärliga praktikens hållbarhet, erbjuder NPP ett utrymme för konst som utmanar det redan kända.

Om masterprogammet NPP

SKH Dance Podcast

NPP:s Audioreflection pod är den andra upplagan av SKH Dance Podcast.

SKH Dance Podcast värnar om den muntliga traditionen inom dans och koreografi. Trots den livliga diskursen kring dans finns det relativt lite publicerat skriftligt material som handlar om dans och koreografi. I stället sker överföring av kunskap, debatt och delning i dansfältet ofta muntligt: genom samtal, muntliga instruktioner, i workshops, i studior, i Q & A:s och i teaterfoajéer.

Genom att välkomna lyssnare till denna plats för ljud hoppas vi på SKH att kunna stimulera till vidare diskussioner inom fältet.

Om SKH Dance Podcast

Danspodd bild.jpg