Cirkus

Vi har olika aspekter av cirkus som konstform och erbjuder utbildningsprogram, kurser samt forskning inom cirkus såsom forskarstudier och olika forskningsprojekt. Professorer, doktorander och forskande lärare i cirkus genererar ny kunskap inom konstnärlig forskning. Cirkusutbildningen på SKH är en internationell miljö med studenter och lärare från hela världen. Utbildningar och kurser ges på engelska.
Två akrobater
Closing Acts 2018, examensföreställning med avgångsstudenterna på Kandidatprogrammet i cirkus. Fotograf: Einar Kling Odencrants

 
Cirkuskonsten befinner sig i stark utveckling, ofta i extrema yttringar och uttryck. Våra kurser och program ger kunskap om, och förståelse för, konstnärliga uttryck i cirkusens många former. Våra studenter bidrar genom sitt konstnärskap till en utveckling av cirkuskonstens vokabulär och en omdefiniering av cirkus som konstform.

Utbildningen initierar innovativa processer för att arbeta med metod och egna uttrycksformer. Våra tidigare studenter har tänjt på gränserna för var och hur man kan presentera cirkus. De är anställda i internationella kompanier, skapar egna grupper, är frilansare deltar i festivaler och evenemang, och har världen som arbetsfält.

Några studentröster

I have come to understand and give importance about the process and not thinking of the product itself. It is better to try and fail than just think about it and not move forwards.

My circus is a lot more than I've imagined, that I can take this circus expertise and apply it to other fields and that this has opened up new opportunities for an innovative approach that will be important for the future career.

I've learned to trust the unknown, the state in which things form, to trust that state, and to trust myself.

 

Kandidatprogram i cirkus

Programmet innehåller kurser i cirkusdisciplinträning, konstnärliga processer och i hur man skapar förutsättningar för ett hållbart yrkesliv som cirkusartist. Studenterna arbetar med gestaltning, interpretation, improvisation och mötet med publiken. De olika aspekterna av det skapande sceniska arbetet fördjupas genom att man kontinuerligt får utforska, skapa, repetera och presentera konstnärliga projekt i olika format.

Läs mer om kandidatprogrammet i cirkus

Masterprogrammet Samtida cirkuspraktiker

Här utmanas studenterna att utveckla avancerad konstnärlig och konceptuell skicklighet med relevans till det existerande cirkusfältet. Masterprogrammet innehåller kurser där studenten experimenterar med och studerar cirkusdisciplin och rörelsepraktiker på djupet, utforskar sambandet mellan teori och praktik och arbetar med utveckling av material och design.

Studenterna möter internationellt kända artister vars processer utmanar miljön, och får möjlighet att presentera sina projekt under utbildningens gång. Masterprogrammet arbetar med analys, kritik, en öppenhet mot andra fält och en förståelse för samtida förhållanden som formar mänsklig erfarenhet.

Programmet ger också möjligheten att söka vidare till forskarstudier inom konstnärlig forskning.

Läs mer om Masterprogrammet Samtida cirkuspraktiker

Fristående kurser

Fristående kurser är en viktig del av cirkusverksamheten på SKH. Kurserna bidrar till kompetensutveckling för professionellt verksamma cirkusartister.

De fristående kurserna skapar en experimenterande miljö i skärningspunkten mellan utbildning och forskning med målet att ligga i framkant för utvecklingen av cirkus.

De fristående kurserna ges kontinuerlig under året och varierar i omfång och innehåll. Exempel på fristående kurser är cirkuspedagogik, konstnärligt utvecklingsarbete inom cirkusdisciplin, introduktion i forskningsdesign samt kurser i olika cirkusdiscipliner som har fått ett stort internationell intresse med studenter från hela världen.

Doktorandstudier

Forskarutbildningsämnet på SKH heter Performativa och mediala praktiker, och har fyra inriktningar:

  • Film och media
  • Koreografi
  • Opera
  • Scen

Cirkus som forskningsfält kan passa in på dessa inriktningar, beroende på forskningsprojektets fokus.

Genom att skapa en aktiv, kritisk och dynamisk miljö för forskning skapar SKH möjlighet för doktorander att utveckla sitt arbete på ett sätt som bidrar till den konstnärliga forskningen som transdisciplinärt fält, till fördjupat kunskapsutveckling inom olika konstnärliga fält, och till att styrka kopplingen mellan forskning och grundutbildning.

Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till oss som arbetar med cirkusutbildningarna.