Sökande med nordiskt gymnasiebetyg

Följande gäller för dig som har gymnasiebetyg från ett nordiskt land.

Grundläggande behörighet

Bor du i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till högskolestudier har du även grundläggande behörighet för högskolestudier i Sverige.
 

Kunskaper i svenska*

Kravet i svenska är gymnasiekurserna Svenska 3 eller Svenska som andra språk 3. Du måste ha lägst betyget E. Du kan också bli behörig i svenska på andra sätt. Visa behörighet i svenska.

*Du behöver inte ha kunskaper i svenska om du söker till en kurs eller ett program som har engelska som undervisningsspråk.

Kunskaper i engelska*

Kravet i engelska är den svenska gymnasiekursen Engelska 6. Du måste ha lägst betyget E. Du kan också bli behörig i engelska på andra sätt. Visa behörighet i engelska.

*För vissa utbildningar krävs endast gymnasiekursen Engelska 5. Läs vad som gäller för just den utbildning du vill söka till.

Skicka in rätt papper

  • Diplom/examensbevis och ämnesbilaga med betyg från gymnasium på (nordiskt) originalspråk.
  • Dokument som visar att du har rätt kunskaper i engelska (betyg eller testresultat).
  • Dokument som visar att du har kunskaper i svenska* (betyg eller testresultat)

* Du behöver inte ha kunskaper i svenska om du söker till en kurs eller ett program som har engelska som undervisningsspråk.

Om du läst på högskolenivå – skicka även med:

  • Examensbevis/diplom och ämnesbilaga med betyg från högskoleutbildning på (nordiskt) originalspråk

Viktigt!

Alla betyg ska vara slutgiltiga och utfärdade av landets officiella utbildningsmyndighet. Vi godtar inte internetutskrifter av studieresultat, intyg om studier, egenhändigt utskrivna kopior av betygshandlingar eller andra typer av inofficiella betygshandlingar.