Sökande med annat utländskt gymnasiebetyg

Här finns information för dig som har gymnasiebetyg från ett utomnordiskt land.

Grundläggande behörighet

För att du ska ha grundläggande behörighet till högskolestudier i Sverige måste din gymnasieutbildning vara universitetsförberedande. Med det menas att utbildningen ger dig möjlighet att söka till universitet i det land du studerade. Du ska ha fått ett examensbevis eller diplom som visar att du gått igenom hela utbildningen.

Du som även har läst på universitetsnivå, måste ladda upp både gymnasiebetyg och handlingar från universitetsstudierna. Laddar du inte upp ditt gymnasiebetyg riskerar du att bli bedömd som obehörig för den utbildning du har sökt.

Detta ska du ladda upp

Lista över giltiga dokument från olika länder
 

Kunskaper i svenska och engelska

Du behöver visa att du har tillräckliga kunskaper i kursens eller programmets undervisningsspråk, alltså i svenska eller engelska.
 

Kunskaper i svenska*

Har du annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska behöver du ha lägst betyget E i de gymnasiala kurserna Svenska eller Svenska som andraspråk kurs 1, 2 och 3, eller motsvarande kunskaper. Har du finska som modersmål och har haft svenska som ämne i finskt gymnasium eller motsvarande finsk skolform under tre år eller mer anses du ha de kunskaper i svenska som behövs. Visa behörighet i svenska.

*Om du söker till ett program eller en kurs som har engelska som undervisningsspråk finns inte något behörighetskrav i svenska.

Kunskaper i engelska

Kravet i engelska är den svenska gymnasiekursen Engelska 6. Du måste ha lägst betyget E. Du kan också bli behörig i engelska på andra sätt. Visa behörighet i engelska.

*För vissa utbildningar krävs endast gymnasiekursen Engelska 5. Läs vad som gäller för just den utbildning du vill söka till.

Du som gått ut gymnasiet 2010 och senare

Du som har avslutat din gymnasieutbildning från och med 1 januari 2010 måste också visa att du har kunskaper i matematik som motsvarar den svenska gymnasiekursen Matematik kurs A.

De flesta teoretiska gymnasieutbildningar ger behörighet i Matematik kurs A/Matematik 1a, 1b eller 1c.
 

Särskild behörighet

Vissa utbildningar har även särskilda behörighetskrav. I din ansökan måste du visa att du uppfyller de särskilda behörighetskraven. Det kan t.ex. vara ett godkänt behörighetsprov. Detta prov genomförs inom ramen för antagningsprocessen. Läs vad som gäller för just den utbildning du vill söka till.


Ladda upp rätt papper