Slutbetyg före 2010

Här kan du som har ett slutbetyg med bokstavsbetyg som är utfärdat före 2010 läsa om vilka förkunskaper som krävs.

Grundläggande behörighet

Du som har slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan har grundläggande behörighet till högskolestudier om du har:

  • lägst betyget Godkänt i kurser som motsvarar 90 % av vad som krävs för ett slutbetyg från ett fullständigt program på gymnasieskolan.
     
För dig som inte uppfyller kraven senast 1 juli 2020

Om du inte uppfyller de här kraven för grundläggande behörighet senast 1 juli 2020 skärps kraven så att du dessutom måste ha godkänt betyg (E) i Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3, Engelska 6 och Matematik 1, eller motsvarande äldre kurs (observera att för Svenska 3 finns ingen motsvarande äldre kurs). Du måste också ha lägst betyget Godkänt i kurser som motsvarar 90 % av vad som krävs för ett slutbetyg från ett fullständigt program på gymnasieskolan.

Samlat betygsdokument räcker inte

Du som har ett samlat betygsdokument från gymnasieskolan kan inte använda det för att söka till högskolan, eftersom det inte ger grundläggande behörighet. Ta kontakt med en studievägledare på komvux för att diskutera hur du ska gå vidare.

Skicka in rätt papper

Du ska skicka med ditt slutbetyg från gymnasieskolan eller motsvarande från gymnasial vuxenutbildning.