Slutbetyg 2010 och framåt

Här kan du som har ett slutbetyg från gymnasiet som är utfärdat 2010 och framåt läsa om vilka förkunskaper som krävs.

Grundläggande behörighet

Du som har slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan har grundläggande behörighet till högskolestudier om du har:

  • lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng och
  • lägst betyget Godkänt i kärnämneskurserna Svenska A och B, eller Svenska som andra språk A och B, Engelska A och Matematik A

Reducerat program räcker inte

Om du går ut nu eller har avslutat gymnasieskolan med ett reducerat program efter den 1 januari 2010, blir du inte grundläggande behörig. Vänd dig till komvux för att höra vad som krävs för att du ska få ut ett nytt slutbetyg. Du kan behöva läsa till en eller flera kurser.

Samlat betygsdokument räcker inte heller

Har du ett samlat betygsdokument från en gymnasieskola kan du inte använda det till att söka på, eftersom det inte ger grundläggande behörighet. Ta kontakt med komvux för att höra hur du kan komplettera.

Skicka in rätt papper

Du ska skicka med ditt slutbetyg från gymnasieskolan eller motsvarande från gymnasial vuxenutbildning.