Slutbetyg 2010 och framåt

Här kan du som har ett slutbetyg från gymnasiet som är utfärdat 2010 och framåt läsa om vilka förkunskaper som krävs.

Grundläggande behörighet

Du som har slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan har grundläggande behörighet till högskolestudier om du har lägst betyget Godkänt i:

  • minst 2 250 gymnasiepoäng
  • Engelska A/Engelska 5 (eller högre nivå)
  • Matematik A/Matematik 1 (eller högre nivå)
  • Svenska A/Svenska 1 och Svenska B/Svenska 2. Svenska 3 kan ersätta någon av kurserna i svenska. Samma regler gäller för Svenska som andraspråk.

Om du saknar något av det här kan du komplettera för att uppfylla kraven för grundläggande behörighet. 

För dig som inte uppfyller kraven senast 1 juli 2020

Om du inte uppfyller de här kraven för grundläggande behörighet senast den 1 juli 2020 skärps kraven så att du dessutom måste ha godkänt betyg (E) i Svenska 1, 2 och 3 eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3, Engelska 5 och 6 och Matematik 1, eller godkänt i motsvarande äldre kurs (observera att för Svenska 3 finns ingen motsvarande kurs). Du måste även uppfylla kravet på lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.

Reducerat program räcker inte

Du som har avslutat gymnasieskolan med ett reducerat program efter den 1 januari 2010, blir inte grundläggande behörig. Vänd dig till komvux för att höra vad som krävs för att du ska få ut ett nytt slutbetyg. Du kan behöva läsa till en eller några kurser.

Samlat betygsdokument räcker inte heller

Har du ett samlat betygsdokument från en gymnasieskola kan du inte använda det till att söka på, eftersom det inte ger grundläggande behörighet. Ta kontakt med komvux för att höra hur du kan komplettera.

Skicka in rätt papper

Du ska skicka med ditt slutbetyg från gymnasieskolan eller motsvarande från gymnasial vuxenutbildning.