Reell kompetens/undantag grundläggande behörighet

Hur ansöker jag om reell kompetens/undantag för grundläggande behörighet till kurser och program på grundnivå?

Reell kompetens

Det finns två sätt att visa att du har reell kompetens som motsvarar grundläggande behörighet.

Arbetslivserfarenhet och betyg i vissa ämnen

I ett första steg bedömer Stockholms konstnärliga högskola om du är behörig genom reell kompetens utifrån Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF) rekommendationer för bedömning av reell kompetens.

Om du kan visa att du har följande betyg och yrkeserfarenhet kan Stockholms konstnärliga högskola validera din reella kompetens:

Lägst betyget Godkänt, alternativt E, i följande kurser från svenska gymnasieskolan:

 • Svenska/Svenska som andra språk A + B eller Svenska/Svenska som andra språk 1, 2 och 3.
 • Engelska A eller Engelska 5 och 6.
 • Matematik A eller Matematik 1a, b eller c.
 • Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2.
 • Du ska dessutom ha tre års arbetslivserfarenhet efter 19 års ålder på minst halvtid.

För sökande till program som inte har svenska som undervisningsspråk görs ett generellt undantag från kraven i svenska.

Individuell bedömning

Ansökan

Om du inte har de betyg och den yrkeserfarenhet som SUHF rekommenderar kommer Stockholms konstnärliga högskola efter sista ansökningsdag att göra en individuell bedömning av dina meriter. Då bedömer vi din ansökan om reell kompetens och de dokument du har laddat upp i din ansökan. Bedömningen görs med hjälp av Stockholms konstnärliga högskolas särskilda kriterier för validering av reell kompetens.

Prov

Om du har sökt ett program och vi inte kan bedöma om du uppfyller behörigheten genom reell kompetens enbart genom din ansökan, kallas du till Stockholms konstnärliga högskola för att göra ett reell kompetens-prov. Detta prov genomförs som en del av den individuella bedömningen. Du kommer att få ytterligare information om hur provet går till i kallelsen till provet. Vi prövar din reella kompetens baserat i hur du visar att du kan använda dina kunskaper och färdigheter i relation till behörighetskraven. Bedömningen görs med hjälp av Stockholms konstnärliga högskolas särskilda kriterier för validering av reell kompetens. Vi gör därefter en övergripande bedömning baserat på din ansökan, inskickade meriter och hur du har löst uppgifterna i provet.

Undantag

Om du inte har reell kompetens kommer Stockholms konstnärliga högskola bedöma om vi kan ge dig undantag från behörighetskraven. Stockholms konstnärliga högskola kan bara ge undantag från behörighetskrav om du bedöms ha förutsättningar att ändå klara av programmet/kursen. I bedömningen om undantag utgår vi ifrån samma underlag som för bedömning av reell kompetens.

Dokument att ladda upp

I din ansökan om reell kompetens/undantag ska du ladda upp:

 • Ett brev där du ansöker om reell kompetens/undantag och motiverar varför du bedömer att du kommer att klara utbildningen trots att du inte har de officiella meriter och betyg som utbildningen kräver.
   
 • Ett CV som ska vara utförligt och styrkt med bilagor. Du kan styrka ditt CV med intyg från arbetsgivare, eller andra som du har arbetat tillsammans med, program, recensioner eller liknande. Ditt CV ska innehålla din yrkeserfarenhet inom det sökta konstområdet, men även andra yrkeserfarenheter som kan ge de generiska kunskaperna som finns i målen för gymnasieskolan. Beskriv också de utbildningar och kurser som du har läst och bifoga intyg.
   
 • Betyg från gymnasiet.

OBS! I vissa fall kommer du att kallas till antagningsprov (behörighets- och/eller urvalsprov) innan du har fått besked om ifall din ansökan om validering av reell kompetens/undantag har godkänts. Det innebär inte att din ansökan om validering av reell kompetens/undantag är godkänd.