Innehåll i grundläggande behörighet för studier på grundnivå

Vad är viktigt att visa för grundläggande behörighet?

I gymnasieskolan lär man sig ämneskunskaper och generiska kunskaper, det vill säga, hur man kan använda sig av sina ämneskunskaper. De generiska kunskaperna är särskilt viktiga för att klara av studier på högskola. Ett exempel på generisk kunskap är att söka och analysera information. När vi läser din ansökan om reell kompetens eller undantag från grundläggande behörighet kommer vi särskilt bedöma att du kan:

  • reflektera över dina erfarenheter och ditt eget sätt att lära,
  • formulera, analysera och pröva antaganden och lösa problem,
  • kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden, och
  • lösa praktiska problem och arbetsuppgifter.