Gymnasieexamen 2014/Vux 12

Här kan du som började läsa på gymnasiet hösten 2011, eller senare, läsa mer om vilka förkunskaper som krävs. Du som kompletterar på komvux kommer att läsa de nya kurserna med den nya betygsskalan (A-F).

Grundläggande behörighet

För att få grundläggande behörighet måste du ha:

  • examen från ett högskoleförberedande program*, eller
  • yrkesexamen med godkänt betyg (lägst E) i svenska 2 och 3, alternativt svenska som andraspråk 2 och 3, samt engelska 6.

*I de godkända betygen måste det ingå kurser i svenska, eller svenska som andraspråk, om sammanlagt 300 gymnasiepoäng (Svenska 1–3, alternativt Svenska som andraspråk 1–3), engelska om sammanlagt 200 gymnasiepoäng (Engelska 5 och 6), samt matematik på sammanlagt 100 gymnasiepoäng (matematik 1a, 1b eller 1c). I examen ingår också godkänt betyg i gymnasiearbetet.

Skicka in rätt papper

Du behöver skicka med examen från ett högskoleförberedande program, eller yrkesexamen med godkänt betyg (lägst E) i svenska 2 och 3 alternativt svenska som andraspråk 2 och 3 och i engelska 6.

Om du går sista terminen på gymnasiet ska du skicka med en individuell studieplan och/eller samlat betygsdokument som visar avklarade studier (du måste sedan skicka in din gymnasieexamen senast det datum som anges i ditt antagningsbesked.)