Behörighet i engelska

När du söker till ett program eller en kurs behöver du visa att du har rätt förkunskaper i engelska. Om du saknar gymnasiebetyg i engelska kan du istället ta ett språktest för att visa att du är behörig i engelska. Det finns även andra sätt att visa behörighet i engelska.

Engelska 6 eller Engelska A

Från och med den 1 juli 2013 krävs gymnasiekursen Engelska 6 för grundläggande behörighet till högskola, men även du som har fått betyg i Engelska A som är daterat senast 30 juni 2013 har grundläggande behörighet i engelska. Har du fått betyg på kursen Engelska B har du också grundläggande behörighet i engelska. Den som har fått betyg i Engelska A, senare än 1 juli, behöver komplettera.

Du som har fått en motsvarandebedömning från UHR eller VHS, där Engelska kurs A från din utländska gymnasieutbildning finns med, kommer att vara grundläggande behörig i engelska också i fortsättningen.

Engelska 5 ger inte grundläggande behörighet i engelska. Engelska 5 motsvarar inte Engelska kurs A.

I behörighetskraven för det program eller den kurs som du söker till kan du läsa om du behöver ha Engelska 5, eller Engelska 6 (tidigare hette det Engelska A eller B), för att vara behörig.


Annat sätt att visa behörighet i engelska

Vissa sökande är behöriga i engelska genom sina tidigare universitetsstudier.

Du kan också uppnå grundläggande behörighet i engelska genom din utländska gymnasieutbildning. Det beror på vilken nivå av engelska som har studerats. Här kan du se vilka dokument från din utländska gymnasieutbildning som ger behörighet på grundnivå till universitet- och högskoleutbildningar i Sverige.

Lokalt språktest

I vissa fall erbjuder Stockholms konstnärliga högskola sökande som inte uppfyller behörighetskravet i engelska att göra ett lokalt språktest i samband med antagningsproven till våra utbildningsprogram. Språkprovet görs på plats i någon av våra lokaler i Stockholm. Observera att godkänt resultat på detta språktest endast gäller för antagning till sökt utbildningsprogram på Stockholms konstnärliga högskola. Språktestet är avgiftsfritt. 

Internationellt erkänt språkprov

Du kan också visa att du har rätt förkunskaper i engelska genom att lämna in godkänt resultat från något av de internationella språkprov som Stockholms konstnärliga högskola godtar. Folkuniversitetet erbjuder möjlighet att genomföra flera av dessa prov. Nedan kan du läsa vilka prov vi godtar och vilket resultat som krävst för varje enskilt test.

Stockholms konstnärliga högskola måste ha ditt provresultat senast den 21 juni 2018 (för program med start hösten 2018). Observer att det ibland kan ta många veckor innan du får besked om resultatet. Gör språkprovet i tid!
 

IELTS

Du måste skicka in en kopia av ditt IELTS betyg till Stockholms konstnärliga högskola. Vi kommer att kontrollera att dina uppgifter stämmer (= verifiera ditt resultat).

Akademiska moduler

För Engelska 6: Sammanlagt betyg på 6,5 och ingen del mindre än 5,5
För Engelska 5: Sammanlagt betyg på 5,5 och ingen del mindre än 5,0

TOEFL

Alla TOEFL-resultat måste skickas direkt från Educational Testing Service (ETS)! Institutionskoden för Stockholms konstnärliga högskola är  7792. Du måste ange den koden för att resultatet ska komma fram till oss. Som fakultet eller "department" kan man ange ett valfritt alternativ. TOEFL rekommenderar att sökande gör testet 2 till 3 månader innan sista inlämningsdag för testresultat till högskolan.

Pappersprov

För 6: 4,5 poäng (av max 6) på skriftliga delen och sammanlagt 575
För 5: 4,0 poäng (av max 6) på skriftliga delen och sammanlagt 530

Internetprov

För 6: 20 poäng (av max 30) på skriftliga delen och sammanlagt 90
För 5: 17 poäng (av max 30) på skriftliga delen och sammanlagt 72

Det räcker inte med ett registerutdrag som "Examinee Score Records".

University of Cambridge ESOL Examinations

för Engelska 6: Certificate in Advanced English
för Engelska 5: First Certificate in English, betyg A, B eller C

Michigan English Language Assessment Battery (MET)

för Engelska 6: lägst 90 poäng
för Engelska 5: lägst 85 poäng

Michigan English Language Assessment Battery