Avgångsbetyg före 1997

Här kan du som har ett avgångsbetyg med sifferbetyg från gymnasiet läsa om vad som krävs för behörighet.

Grundläggande behörighet

Du som har avgångsbetyg från gymnasieskolan från en fullständig, minst tvåårig linje eller specialkurs har grundläggande behörighet, om du har betyg i engelska och svenska som motsvarar minst två årskurser. Betyget i svenska ska vara delat i litteraturkunskap och svenska språket, men du behöver inte ha ett visst betyg i svenskämnena för att bli behörig. Samma sak gäller för betyget i engelska, där du inte heller behöver ha ett visst betyg.

Om du inte har betyg i svenska och engelska som motsvarar två årskurser på en linje i gymnasiet, måste du komplettera med Svenska kurs 2 eller Svenska som andra språk kurs 2, eller Svenska kurs B eller Svenska som andraspråk kurs B och  Engelska 5, eller Engelska kurs A. Du måste ha lägst betyget E eller Godkänt i de här kurserna.

Om du inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet senast 1 januari 2017 skärps kraven så att du måste ha lägst betyg E i Svenska/Svenska som andra språk 3, Engelska 6 samt Matematik 1.

Mellanårsbetyg

Du som gick ut gymnasiet under perioden 1995 till 1996 fick avgångsbetyg med sifferbetyg, där alla kurser som ingår i ett ämne finns med. För de här betygen gäller samma regler för grundläggande behörighet som avgångsbetyg med ämnen som beskrivs här ovanför. Du behöver inte ha något visst betyg i Svenska B och Engelska A i ditt avgångsbetyg för att bli behörig.

Skicka in rätt papper

Du ska skicka in ett avgångsbetyg från gymnasieskolan eller motsvarande från kommunal vuxenutbildning.