Anstånd med studiestart

Den här sidan riktar sig till dig som antagits till en utbildning på SKH men ännu ej påbörjat dina studier. Har du fått förhinder att påbörja dina studier kan här bland annat läsa om hur du söker anstånd.

Under introduktionsdagarna de första veckorna kommer du att få tillgång till studentmejl och åtkomst till intranätet där du hittar viktig praktiskt information om SKH och dina studier.

Anstånd

Du som fått förhinder att påbörja dina studier efter att du blivit antagen och tackat ja till en utbildningsplats kan ansökan om anstånd med studiestarten. Ansökan ska göras innan registrering.

Skäl för anstånd kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter såsom vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag, militär grundutbildning eller uppskjuten ledighet enligt lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Särskilda skäl kan också vara tidsbegränsad provanställning för den som är anställd som tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman.

Anstånd regleras enligt 7 kap. 33 § Högskoleförordningen (1993:100) och UHRFS (2016:1).

  • Anstånd beviljas som regel längst till nästa start för utbildningen.
    Observera att vissa av våra utbildningar och inriktningar inte ges varje år.
  • Du måste ha blivit antagen och tackat ja till din utbildningsplats för att kunna söka anstånd.
  • Ansökan om anstånd ska skickas in innan du förväntas ha registrerat dig på din utbildning.

Så här ansöker du

Du ansöker om anstånd genom att fylla i och skicka in blanketten Ansökan om anstånd med studiestart som du hittar här på sidan. Bifoga ett brev där du anger skälen för din ansökan om anstånd samt eventuellt intyg som styrker dessa (till exempel läkarintyg, personbevis för barn, beslut om plikttjänstgöring eller intyg från arbetsgivare).

Ansökan om anstånd samt bilagor skickas till registrator@uniarts.se eller med post till:

Stockholms konstnärliga högskola
Box 24045
104 50 Stockholm

Om din ansökan innehåller känsliga personuppgifter tex. läkarintyg så rekommenderar vi att du skickar in din ansökan med post.

Beslut

Beslutet skickas till dig via e-post när ansökan är beslutad. Du som beviljats anstånd måste enligt de tidsangivelser som är angiva i beslutet innan den termin då du enligt beslutet ska påbörja dina studier höra av dig till studieinfo@uniarts.se och meddela detta.

Avslag på ansökan om anstånd kan överklagas. På beslutet finns det anvisningar om överklagande, som ska ske inom tre veckor från det du tagit del av beslutet.