Strategi 2024

Välkommen till sidan för SKH:s nya strategiska plan! Här kan du bidra med synpunkter till högskolans nya strategiska plan samt läsa mer om processen.

For information in English, please click here

Möjligheten att lämna bidrag till den strategiska planen är nu stängd.


Dina svar kommer att läsas av SKH:s projektgrupp för strategisk plan och vara ett viktigt bidrag till analysarbetet. Projektgruppen kommer tillsammans med högskolans ledning slutligen att definiera målområden och formulera den nya strategiska planen.

Läs mer om Strategi 2024

Varför en ny strategisk plan?

Vad händer med mitt bidrag?

Projektorganisation, process och tidsplan

Frågor

Har du frågor kring formuläret eller strategiarbetet är du välkommen att kontakta projektgruppen: strategi2024@uniarts.se.

En logotyp med texten Strategi 2014