Internationella utbyten

Stockholms konstnärliga högskola erbjuder studenter, lärare och annan personal möjlighet att genomföra internationella utbyten med partnerlärosäten.
internationaliseringutbyte_matthew_allen_1500x600.jpgFoto: Matthew Allen
 

All information om internationella utbyten och hur du går tillväga för att ansöka hittar du på SKH:s intranät.