Studentkåren

Studentkårerna är politiskt och religiöst obundna, ideella föreningar vars huvudsakliga syfte är att bevaka och främja studenternas intressen och angelägenheter samt representera dem i alla frågor som rör studentlivet, inklusive utbildning, utveckling, arbetsmiljö, likabehandling och studiesociala frågor.

Genom kåren kan du som student vara med att påverka din utbildning och högskolans inriktning. Kårerna erbjuder också forum för sociala aktiviteter, debatter och fester.

Läs mer om SKH:s Förenade Studentkårer, kårernas arbete och hur du blir medlem på deras respektive flikar.

Vad är SKH:s Förenade Studentkårer?

SKH:s Förenade Studentkårer är ett samarbetsorgan för studentkårerna på Stockholms konstnärliga högskola. Medlemmar är Studentkåren vid DOCH, Dans och Cirkushögskolan, Operahögskolans studentkår och studentkåren vid Stockholms dramatiska högskola.

Kårerna väljer SKH:s Förenade Studentkårers styrelse på sina respektive årsmöten.

Vad gör SKH:s Förenade Studentkårer?

SKH:s Förenade Studentkårers främsta uppgift är att bevaka studenternas intressen, främja studentinflytandet samt representera studenterna i Högskolestyrelsen och lärosätets övergripande organ. Med undantag för Högskolestyrelsen utnämns representanter till de olika nämnderna av SKH:s Förenade Studentkårers styrelse. SKH:s Förenade Studentkårer främjar även samarbetet mellan studentkårerna och ansvar för kommunikationen mellan kårerna. SKH:s Förenade Studentkårer sammanträder tre gånger per termin.

SKH:s Förenade Studentkårer är representerade i följande organ på SKH:

 • Högskolestyrelsen
 • Rektors ledningsgrupp
 • Arbetsmiljökommittén
 • Disciplinnämnden
 • Gruppen för lika rättigheter och möjligheter
 • Lärarförslagskommittén

Vilka är vi?

SKH:s Förenade Studentkårer styrelse består av sju ledamöter, två från Operahögskolan, tre från DOCH  och två från Stockholms dramatiska högskola.

Kontakt: student.unions@uniarts.se

Styrelsemedlemmar

David.Risberg OHS

Ella Morin, OHS

Viola Nilsson, StDH

Klara Sjöblom, DOCH

Alexander Svensson, StDH

Klara Utke Acs,  DOCH

Miranda Wallmon, DOCH

STUDOCH_Einar_Kling-Odencrants_1100x620.jpg
Foto: Einar Kling-Odencrants
 

Studentkåren på DOCH

STUDOCH är DOCHs studentkår. Vi arbetar för att säkerställa utbildning av hög kvalitet genom studentrepresentation och för att DOCH ska vara en inspirerande och rolig plats att studera på. STUDOCHS studentkårsstyrelse heter STUB.

STUBS styrelse:

Ordförande (ansvarig DOCH): Liv Andersson

Ordförande (ansvarig SKH): Satu Nyman

Sekreterare: Taika Rautiainen

Kassör: Sonja Aaltonen

Informationsansvarig: Johanna Hillbom

Representant i SKH:s styrelse och i SKH:s förenade studentkårer: Love Andersson

Representant i SKH:s förenade studentkårer: Chloé de Buyl-Pisco

Buena Vista Social Activities: Alva Zakó

Medlemsansvarig och representant SSCO (Stockholms studentkårers centralorganisation): Natalia Drozd

Student Health och Erasmusansvarig: Mariê Maravieski Mazzer

Studentrepresentation: Jane Sievänen

Styrelseledamot: Daphne Giannikopoulou

Miljö- och hållbarhetsansvarig: Tilde Naglitsch

Mejla STUB på studentkaren.doch@uniarts.se

Vänligen skicka alla erbjudanden om jobb och andra aktiviteter till informationsansvarig

FB-FindUsonFacebook-online-512.png

Studentkåren_OHS_Martin_Hellström_1100x620.jpg
Ping, Pang, Pong från Turandot. Foto: Patrik Sörling
 

Studentkåren på Operahögskolan

Vårt arbete leds av en styrelse som består av sju ledamöter, valda av skolans studenter. Kårens och kårstyrelsens främsta uppdrag är att värna om studentinflytandet på Operahögskolan och se till att studenternas rättigheter skyddas och upprätthålls.

Varje år väljer kåren representanter till skolans olika beslutande organ och nämnder, och alla studenter som är anslutna har möjlighet att själva kandidera, eller nominera andra till de olika posterna. Studentrepresentationen är en lagstadgad rättighet och mycket viktig både för alla som studerar på Operahögskolan i Stockholm och för skolans ledning, som är beroende av den kontakt med studenterna som representationen innebär.

Kåren är studenternas samlade röst och den som är aktiv i kåren har goda möjligheter att påverka sin studiesituation.

Förutom att se till att studentinflytandet fungerar som det ska, har kåren och dess styrelse också en viktig social funktion. Det handlar om att finansiera och, tillsammans med skolans studenter, arrangera resor, fester och konserter för alla studenter på skolan. En stor del av kårens arrangemang finansieras av "kårgig", stora eller små engagemang av kårens medlemmar där inkomsterna går till kårkassan.

Kåren genomför evenemang

Söker ditt företag efter en annorlunda underhållning på festen? Fyller någon år och skulle önska en operasångare som förgyller dagen eller ska ni helt enkelt göra en konsert? Operahögskolans studentkår har genomfört en uppsjö av olika evenemang och står redo för era önskemål.

Tidigare samarbetspartners har bland annat varit: Confidencen, KTH, SU, Kulturföreningen Mekens Vänner

För mer information, besök Operahögskolans studentkårs egen webbplats.

E-post

studentkaren.opera@uniarts.se

Styrelse:

Ordförande: Vilma Skäryd 
Vice ordförande: Amanda Liljefors
Kassör: Richard Lindström 
Sekreterare: Alice Störholt 
Ledamöter: Synne Vinje, Linda Evers, Tilde Rödland, Agnes Wästfelt 

Postgiro: 94 54 89 - 3

Studentkåren på StDH

Här presenterar vi StDH:s studentkår, en politiskt och religiöst obunden ideell förening för studenterna.

Studentkåren_Foto-Per-Bolkert_1100x620.jpgUr redovisningen Kostym i förvandling. Foto: Per Bolkert


Studentkåren har rätt att vara representerad i alla beslutande och beredande organ som behandlar utbildningsfrågor. Alla chefer med rätt att fatta beslut som rör studenterna måste bereda studentkåren möjlighet att lämna synpunkter innan beslut fattas.
 

Mål

Målet är att tillvarata studenternas gemensamma angelägenheter och företräda dem i alla ärenden som rör studier och allt som hör dit. Det gäller exempelvis sådant som

 • utbildning
 • arbetsmiljö
 • studiesociala frågor
 • internationella frågor
 • arbetsmarknad
 • likabehandling.

Kontakt

E-post: karen.stdh@uniarts.se

Bli medlem i studentkåren

Bli medlem genom att sätta in kåravgiften, 100 kronor per läsår, på plusgiro 60 40 71-1.

För utlandsbetalningar gäller:
IBAN: SE72 9500 0099 6034 0604 0711
BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS

Skriv Kåravgift, ditt namn och personnummer. När du betalt in medlemsavgiften måste du meddela kårstyrelsen det genom att mejla ditt namn till karen.stdh@uniarts.se.

Mer information om kåren

Är du redan student på StDH? Mer information om kåren, mötesprotokoll med mera hittar du här på intranätet.