Institutionen för film och media

På Institutionen för film och media utbildar vi framtidens självständiga och konstnärligt medvetna filmskapare, radio-, och tv-producenter, dokumentärfilmare och animatörer. Som student hos oss får du utveckla dina praktiska och teoretiska kunskaper inom din inriktning, både enskilt och i samarbete med andra studenter.

Film- och mediaproduktioner utgör en betydande del av människors vardag och påverkar dessutom samhällsutvecklingen genom dess unika förmåga att nå ut till och kommunicera med en stor publik.

IMG_6308.jpg

Institutionen för film och media ...

 • är en del av Stockholms konstnärliga högskola som bedriver utbildning och forskning på konstnärlig grund med ett för Sverige unikt utbud av konstnärliga ämnen
 • erbjuder kandidatutbildningar i filmfoto, filmljud, filmklippning, filmmanus, filmproduktion, filmregi, berättande animerad film, dokumentärfilm, radio och TV, en masterutbildning i film och media med olika profiler samt fristående kurser
 • har som pedagogisk metod att varva individuellt konstnärligt arbete med kollaborativt skapande. Med högskolans många olika discipliner utvecklas nya metoder och uttryck genom gränsöverskridande projekt
 • ska stärka studenternas självständighet och konstnärliga medvetenhet vilket är förutsättningen för ett långt och hållbart arbetsliv
 • utbildar i discipliner som når ut till en stor publik och som därmed påverkar samhällsutvecklingen
 • diskuterar ständigt kvalitetsbegreppet och vem som får tillgång till de verktyg och fönster som möjliggör distribution av innehåll
 • bedriver ständig utveckling av utbildning och forskning. Studenter och medarbetare på institutionen bidrar gemensamt till utvecklingen av verksamheten

Sök en utbildning

Konst och kultur är hjärtat i vårt samhälle. Det är genom konst och kultur som många våra värderingar formas, revideras och utmanas. I ett öppet samhälle får konst inte vara något fast och orubbligt i händerna på en elit utan en flytande och formbar rörelse av röster och blickar. Aldrig statisk, ständigt i förvandling, en spegling av mångfalden i samhället.

Idag koncentreras 70% alla verksamma konstnärer i de svenska storstäderna, varav 50% bara i Stockholm. En alltför liten del av de självförsörjande konstnärerna i Sverige har utländsk bakgrund, variation på social bakgrund är fortfarande begränsad och inom vissa konstnärliga fält är könsfördelningen ojämn. Konsten behöver spegla världens mångfald och den kan inte lämnas åt en begränsad, homogen grupp.

Har du en stark kreativ drivkraft, känner att du har ett eget sätt att se, sitter på berättelser som du saknar i dagens utbud så skall du inte backa för inre och yttre tryck att "du kan inte".

Konsten behöver alla, konsten behöver Dig. Hos oss har du möjligheten att vara med och sätta kursen för framtidens kultur, att ge din prägel på film och media i en svensk och internationell kontext.

Välkommen att söka till en av våra kurser. Skolan är avgiftsfri och CSN grundande.

På sidan Hitta utbildning kan du se alla kurser och program på Stockholms konstnärliga högskola.

Pedagogiken på Film och Media

Pedagogiken på Film och Mediainstitutionen utgår från ett konstnärligt förhållningssätt till idéutveckling och hantverksinlärning. Undervisningen strävar mot att utveckla studenternas teoretiska och praktiska kunskap. I teamövningar stärks studenternas personliga uttryck och samarbetsförmåga.

 • Studenternas gemensamma lärandemål är formulerade i kursplanerna. Lärandet sker också i individuella utbildningsrelationer med lärare och andra studenter.
 • Den individuella utbildningsrelationen mellan student och lärare utgår från handledning med ett coachande förhållningssätt samt vägledning till självlärande.
 • Utbildningsrelationen studenter emellan utgår från ett gemensamt skapande och ansvarstagande.
 • Under utbildningen gör studenterna övningar där teori, analys och idéutveckling omsätts i konstnärlig praktik med ökande svårighetsgrad. Studenterna förväntas också reflektera över sitt eget lärande och sina erfarenheter av de konstnärliga processerna.

Personal_Film-o-Media.jpg

Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till alla oss på institutionen för film och media.