MIG Talks - Samverkan för kunskap om migration

Stockholms konstnärliga högskola deltar i MIG Talks, en kommunikationssatsning som belyser en av vår tids största samhällsfrågor och som syftar till att främja kunskap om migrationen till Sverige. Över tio aktörer från samhällets olika arenor sluter upp bakom satsningen som genomförs under 2016 på initiativ av Migrationsverket.
MIG Talks webben.jpg

MIG Talks genomförs i form av en samtalsserie, kunskapsspridning via olika digitala kanaler samt ett antal olika sidoaktiviteter. Genom satsningen skapas ett forum för utbyte av information, erfarenheter och perspektiv mellan nya invånare och samhällsaktörer inom media, kultur, idrott, offentlig sektor och civilsamhälle. De medverkande kan därigenom få nya uppslag och ingångar för att stödja utvecklingen av egna idéer eller arbetssätt. Det gemensamma målet är att bidra till ett nyanserat och inkluderande offentligt samtal.

 

Aktörerna bakom satsningen är förutom Stockholms konstnärliga högskola: Delegationen för Migrationsstudier (DELMI), Göteborgs Stad Kulturförvaltning, Kulturrådet, Nordiska museet, Sveriges Internationella Talanger, Stockholms Stadsbibliotek, Stiftelsen Svenska Filminstitutet, Svenska Institutet, Stockholm Business Region Development, The Local, Riksidrottsförbundet, Röda Korset, och UNHCR.