Nämnden för utbildning och forskning (NUF)

Nämnden för utbildning och forskning bereder ärenden till styrelse och rektor i frågor som rör utbildning, forskning och forskarutbildning.

Sedan 1 juli 2016 finns en gemensam nämnd för utbildning och forskning på SKH.

Nämnden har det övergripande ansvaret för samordning av högskolans utbildning, forskning och forskarutbildning, kvalitetsgranskning, samverkan och uppföljning.

Ordinarie ledamöter

För perioden 1 juli 2019 till och med 30 juni 2022.

Ledamöter:

Anders Aare, lärarrepresentant, ordförande

Stina Ancker, lärarrepresentant

Andreas Berchtold, lärarrepresentant

vakant, lärarrepresentant

Aleksandra Czarnecki Plaude, lärarrepresentant

Jon Refsdalen, lärarrepresentant

Christian Vilppola, lärarrepresentant

Hanna Persson, studentrepresentant

Amie Foon, studentrepresentant

vakant, studentrepresentant

Marta Edling, extern ledamot

Olof Glemme, extern ledamot

Ersättare för lärarrepresentanterna

Annika Notér Hooshidar, suppleant, lärarrepresentant

Jenny Sunesson, suppleant, lärarrepresentant

Ulrika Tenstam, suppleant, lärarrepresentant

vakant, suppleant, lärarrepresentant

vakant, suppleant, lärarrepresentant