Nämnden för utbildning och forskning (NUF)

Nämnden för utbildning och forskning bereder ärenden till styrelse och rektor i frågor som rör utbildning, forskning och forskarutbildning.

Sedan 1 juli 2016 finns en gemensam nämnd för utbildning och forskning på SKH.

Nämnden har det övergripande ansvaret för samordning av högskolans utbildning, forskning och forskarutbildning, kvalitetsgranskning, samverkan och uppföljning.

Utskott

Nämnden för utbildning och forskning har för perioden 1 juli 2016 till och med 31 december 2016 inrättat tre lokala utskott samt ett forskarutbildningsutskott.

Ordinarie ledamöter

För perioden 1 juli 2019 till och med 30 juni 2022.

Ledamöter:

Johanna Garpe, lärarrepresentant, ordförande

Anders Aare, lärarrepresentant

Stina Ancker, lärarrepresentant

Andreas Berchtold, lärarrepresentant

Eli Bø, lärarrepresentant

Aleksandra Czarnecki Plaude, lärarrepresentant

Christian Vilppola, lärarrepresentant

vakant, studentrepresentant

Richard Lindström, studentrepresentant

vakant, studentrepresentant

Marta Edling, extern ledamot

vakant, extern ledamot

Ersättare för lärarrepresentanterna

Annika Notér Hooshidar, suppleant, lärarrepresentant

Jon Refsdal Moe, suppleant, lärarrepresentant

Jenny Sunesson, suppleant, lärarrepresentant

Ulrika Tenstam, suppleant, lärarrepresentant

vakant, suppleant, lärarrepresentant