Nämnden för utbildning och forskning (NUF)

Nämnden för utbildning och forskning bereder ärenden till styrelse och rektor i frågor som rör utbildning, forskning och forskarutbildning.

nuf_rolandsterner_1500x1000.jpg

Från vänster: Johanna Garpe, Wilhelm Carlsson, Andreas Berchtold, Ulrika Tenstam, John-Paul Zaccarini, Maria Johansson, Ylva Gustavsson, Anders Aare, Olav Westphalen

 

Sedan 1 juli 2016 finns en gemensam nämnd för utbildning och forskning på SKH.

Nämnden har det övergripande ansvaret för samordning av högskolans utbildning, forskning och forskarutbildning, kvalitetsgranskning, samverkan och uppföljning.

Utskott

Nämnden för utbildning och forskning har för perioden 1 juli 2016 till och med 31 december 2016 inrättat tre lokala utskott samt ett forskarutbildningsutskott.

Ordinarie ledamöter

För perioden 1 juli 2016 till och med 30 juni 2019.

 • Johanna Garpe, professor, ordförande
 • Wilhelm Carlsson, professor
 • Klas Dykhoff, professor
 • Erik Gandini, professor
 • Ylva Gustavsson, lektor
 • Lena Hammergren, professor
 • Maria Johansson, professor 
 • Marta Edling, extern representant
 • Sophie Tottie, extern representant
 • Aleksandra Cigarcic, studentrepresentant
 • Siriol Joyner, studentrepresentant
 • Alexander Svensson, studentrepresentant

Ersättare för lärarrepresentanterna

 • Ulrika Tenstam, lektor 
 • Anders Aare, lektor
 • Alejandro Bonnet, adjunkt
 • Josefine Wikström, adjunkt (föräldraledig)
 • Andreas Berchtold, lektor
 • Tuija Liikkanen, lektor (ersätter Josefine Wiktström under föräldraledigheten)