Nämnden för utbildning och forskning (NUF)

Nämnden för utbildning och forskning bereder ärenden till styrelse och rektor i frågor som rör utbildning, forskning och forskarutbildning.

Sedan 1 juli 2016 finns en gemensam nämnd för utbildning och forskning på SKH.

Nämnden har det övergripande ansvaret för samordning av högskolans utbildning, forskning och forskarutbildning, kvalitetsgranskning, samverkan och uppföljning.

Ordinarie ledamöter

För perioden 1 juni 2022 till och med 30 juni 2023.

Ledamöter:

Anders Aare, lärarrepresentant, ordförande

Stina Ancker, lärarrepresentant

Andreas Berchtold, lärarrepresentant

Annika Notér Hooshidar, lärarrepresentant

Jenny Sunesson, lärarrepresentant

vakant, lärarrepresentant

vakant, lärarrepresentant

Erik Valentin Berg, studentrepresentant

Clarice Granado Persson, studentrepresentant

vakant, studentrepresentant

Marta Edling, extern ledamot

Stefan Östersjö, extern ledamot

Ersättare för lärarrepresentanterna

Ulrika Tenstam, suppleant, lärarrepresentant

Katarina Lion, suppleant, lärarrepresentant

vakant, suppleant, lärarrepresentant

vakant, suppleant, lärarrepresentant

vakant, suppleant, lärarrepresentant