Ledningsgruppen

SKH:s ledningsgrupp är ett rådgivande organ till stöd för rektor.

Beata Alving, prefekt Institutionen för danspedagogik

Josette Bushell-Mingo, prefekt Institutionen för skådespeleri

Paula Crabtree, rektor

Anna Efraimsson, prefekt Institutionen för dans

Monica Engdahl, kommunikationschef

Walter Ferrero, prefekt  Institutionen för cirkus

Maria Hedman Hvitfeldt, prefekt Institutionen för film och media

Christina Molander, prefekt Institutionen för scenkonst

Pia Muchin, vicerektor för samverkan, tf prefekt Institutionen för opera

Sara Månsson, HR-chef

Cecilia Roos, vicerektor för forskning

Johan Scott, prorektor

Eva Öquist, högskoledirektör

Studentrepresentanter:

Klara Sjöblom, DOCH

Lovisa Sandenskog, OHS

Dilan Amin, StDH