UKÄ:s granskning

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) granskar kvaliteten i högre utbildning och forskning i Sverige på uppdrag av regeringen. UKÄ har under våren 2020 granskat vårt kvalitetssystem.

Fyra olika granskningar utgör det nationella systemet för kvalitetssäkring, som UKÄ ansvarar för. De fyra delar som ingår i det nationella systemet för kvalitetssäkring är:

  1. granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete (kvalitetssystem)
  2. prövningar av examenstillstånd
  3. tematiska utvärderingar
  4. utbildningsutvärderingar

En extern bedömargrupp, som UKÄ har utsett, har under våren 2020 granskat vilka ru­tiner och processer vi har för att säkra och utveckla kvaliteten i utbildningarna, dvs. vårt kvalitetssystem. Som un­derlag för gransk­ningen har de haft vår självvärdering, intervjuer, synpunkter från studen­t­kårerna och annat som bedömargruppen har efterfrågat. Bedömargruppen har genomfört intervjuer vid två tillfällen: den 11 mars och den 6–7 maj.

I oktober beräknas UKÄ:s beslut komma. Då kommer vi att få ett av följande omdömen: Godkänt kvalitetssäkringsarbete, Godkänt kvalitetssäkringsarbete med förbehåll eller Ifrågasatt kvalitetssäkringsarbete. Som underlag för beslutet har UKÄ bedömargruppens yttrande.

De sex bedömningsområdena är

  1. styrning och organisation
  2. förutsättningar
  3. utformning, genomförande och resultat
  4. jämställdhet
  5. student- och doktorandperspektiv
  6. arbetsliv och samverkan

Läs mer om kvalitetsarbete på UKÄ:s webbplats.