Projekt om SKH:s kvalitetssystem

Rektor har beslutat om ett uppdrag till en projektgrupp. Uppdraget innebär dels att förankra, vidareutveckla och implementera SKH:s kvalitetssystem, dels att hålla ihop arbetet inför, under och efter UKÄ:s granskning av SKH:s kvalitetssäkringsarbete.

Den projektgrupp som rektor har utsett består av:

Kristina Appelqvist,
Anna Danielsson,
Leif Gifvars,
Jonas Hjalmarsson,
Åsa Rurling (projektledare),
Frida Wettmark.

För projektet finns en styrgrupp som består av rektor, prorektor, vicerektor för forskning, vicerektor för samverkan, nämndordförande, högskoledirektör och studentrepresentant.

Prefekter och avdelningschefer vid förvaltningen är referenspersoner.

Studentkårerna har fått möjlighet att utse studenter till en referensgrupp för arbetet.

Projektet består av följande delar:

  1. utveckla och implementera SKH:s kvalitetssystem,
  2. genomföra självvärderingen,
  3. planera och genomföra UKÄ:s platsbesök,
  4. ta hand om bedömargruppens yttrande.

Projektet på­går mellan den 1 mars 2019 och den 28 februari 2021.