Projekt om kvalitetssäkringsarbetet inom forskningen

Rektor har beslutat om ett uppdrag till en projektgrupp. Projektgruppens uppdrag är att hålla ihop och samordna arbetet med att tydliggöra, implementera och vidareutveckla delar i kvalitetssäkringsarbetet inom forskning vid SKH.

Den projektgrupp som rektor har utsett består av:

Ann Kroon,
Lovisa af Petersens (projektledare),
Anna-Karin Stymne.

För projektet finns en styrgrupp som består av rektor, vicerektor för forskning, och ordföranden i nämnden för utbildning och forskning.

Prefekter och profilprofessorer är referenspersoner.

Därutöver kan representanter från kärnverksamheten och förvaltningen behöva involveras i olika delar av arbetet.

Projektet kommer att ha kontakt med berörda under projektets gång för att informera och för att få del av den kunskap som finns om forskningen och kvalitetssäkringsarbetet.

Projektet på­går mellan den 15 mars 2021 och den 31 december 2022.