Korta fakta

Korta fakta om SKH från årsredovisningen 2018.

Utbildningsutbudet

 • Treåriga kandidatprogram på grundnivå: 29 (inklusive de program som inte hade antagning under 2018)
 • Program på avancerad nivå: 12

Dessutom gavs 94 fristående kurser på grund- och avancerad nivå.

Studenter och doktorander

 • Sökande: 2129
 • Antagna: 133
 • Helårstudenter: 424
 • Doktorander: 19 (inklusive två doktorander på Kungl. Konsthögskolan)

Personal

 • Årsarbetskrafter: 194 (inklusive 84 lärare, av vilka 19 är professorer)

Föreställningar

 • Antal föreställningar: 335
 • Personer i publiken: 17 168

Intäkter

 • Anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå: 206,4 mnkr
 • Anslag för forskning: 52,2 mnkr