Korta fakta

Korta fakta om SKH från årsredovisningen 2021.

Utbildningsutbudet

  • Treåriga kandidatprogram på grundnivå: 14
  • Program på avancerad nivå: 14

Dessutom gavs 67 fristående kurser på grund- och avancerad nivå.

Studenter och doktorander

  • Sökande: 951
  • Antagna: 158
  • Helårstudenter: 478
  • Doktorander: 27

Personal

  • Årsarbetskrafter: 198 (inklusive 101 lärare, av vilka 18 är professorer)

Intäkter

  • Anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå: 220,5 mnkr
  • Anslag för konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå: 56 mnkr