Korta fakta

Korta fakta om SKH från årsredovisningen 2020.

Utbildningsutbudet

  • Treåriga kandidatprogram på grundnivå: 21 (inklusive de program som inte hade antagning under 2020)
  • Program på avancerad nivå: 8

Dessutom gavs 86 fristående kurser på grund- och avancerad nivå.

Studenter och doktorander

  • Sökande: 1660
  • Antagna: 173
  • Helårstudenter: 457
  • Doktorander: 24

Personal

  • Årsarbetskrafter: 199 (inklusive 85 lärare, av vilka 17 är professorer)

Intäkter

  • Anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå: 218 mnkr
  • Anslag för konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå: 52,3 mnkr