Korta fakta

Korta fakta om SKH från årsredovisningen 2016.

Utbildningsutbudet

 • Treåriga kandidatprogram: 27 (inklusive de program som inte hade antagning under 2016)
 • Program på avancerad nivå: 7

Desstutom gavs ett antal fristående kurser på grund- och avancerad nivå.

Studenter och doktorander

 • Sökande: 2656
 • Antagna: 188
 • Helårstudenter: 445
 • Doktorander: 16 (samt två doktorander på Kungl. Konsthögskolan)

Personal

 • Årsarbetskrafter: 188 (inklusive 85 lärare, av vilka 20 är professorer)

Föreställningar

 • Antal föreställningar: 426
 • Personer i publiken: 25 226

Intäkter

 • Anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå: 201,4 mnkr
 • Anslag för forskning: 48,5 mnkr