Tillsatta anställningar

Här listar vi beslut om anställning.

Hur du överklagar ett beslut

Eventuellt överklagande av beslutet ska ha inkommit till myndigheten senast tre veckor från nedanstående anslagsdatum och överklagandet ska ställas till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) men skickas till Stockholms konstnärliga högskola, Registrator, Box 24045 104 50 Stockholm, eller skickas via e-post till registrator@uniarts.se. Den som skriver och överklagar ska ange vilket beslut överklagandet gäller och vilken ändring i beslutet som önskas. Vänligen uppge dina kontaktuppgifter, telefonnummer och e-postadress i överklagandet.